Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motorfiets op Belgisch kenteken

Vraag gesteld door R. Petra op 26 april 2022

Ik heb een vakantiehuis in België.  Mag ik als Nederlander een motor kopen met België kenteken en erop rijden alleen in België.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een tweede huis in België en u bent voornemens om daar een motorfiets aan te schaffen. U wilt de motorfiets op Belgisch kenteken laten registreren en de motorfiets gebruiken in de periodes dat u in België verblijft. U wilt graag weten of dat is toegestaan.

Deelname aan verkeer

Om in België aan het verkeer deel te mogen nemen worden er, net als in Nederland, eisen gesteld aan het voertuig én aan de bestuurder. Het land waar het voertuig geregistreerd wordt bepaalt de eisen waaraan het voertuig moet voldoen. Een van deze eisen is dat het voertuig moet beschikken over een geldige kentekenregistratie. De hoofdregel is voorts dat een voertuig geregistreerd wordt in het land waar het voertuig (voornamelijk) gebruikt wordt.

Registratie van voertuig en kenteken

Registratie van een voertuig en kenteken is mogelijk indien de beoogde kentekenhouder of eigenaar voldoet aan de daaraan gestelde eisen. In België geldt dat personen die daar verblijven, de voertuigen die zij in het verkeer wensen te brengen in moeten schrijven in het repertorium van voertuigen.

Verblijf in België

De toepasselijke regelgeving (KB 20 juli 2001) bepaalt dat er sprake is van een verblijf in België wanneer de persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, wanneer het een rechtspersoon betreft die ingeschreven staat in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen of als een buitenlandse rechtspersoon over een vaste verblijfplaats in België beschikt waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.

Conclusie

Het is in beginsel mogelijk en toegestaan om een voertuig op Belgisch kenteken te laten registreren en in België te gebruiken. Het is dan wel noodzakelijk dat u (naast uw inschrijving in Nederland) óók in België kwalificeert als ‘verblijvend in België’. Als u niet als zodanig kwalificeert zult u de motorfiets moeten registreren in het land waar u woonachtig bent. U kunt het voertuig dan (beperkt) in België gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina's inschrijving van voertuigen en uw auto inschrijven in een ander EU-land