Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag politie autodata (EDA/EDR) gebruiken voor ongevallenanalyse?

Vraag gesteld door P. Wijers op 17 juni 2022

Ik lees met belangstelling het volgende over EDA op uw site: Elke auto zal ook een zwarte doos (de event data recorder oftewel EDR) krijgen, vergelijkbaar met die in een vliegtuig. Dit systeem registreert allerlei rijgegevens, zoals snelheid, stuurhoek, bochtsnelheid, vertraging en accelaratie. Deze gegevens worden in principe alleen opgeslagen wanneer er sprake is van een ongeval en dan ook alleen de laatste seconden voor en na de crash.

Deze anonieme data kan, zelfs zonder locatie-informatie, worden gebruikt voor ongevalsanalyse, mits de eigenaar van de auto dat toestaat. Volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zal dit echter altijd anoniem gebeuren om privacy te waarborgen.

Mijn vraag hierover luidt: Als de politie bij ongevalsanalyse het vermoeden heeft dat de oorzaak van een dodelijk ongeval bijv. excessief hard rijden is en dus dood door schuld, kan de politie de EDA data dan gedwongen opvragen zonder dat toestemming van bestuurder/voertuigeigenaar nodig is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U vraagt zich af of de politie zonder uitdrukkelijke toestemming van de voertuigeigenaar gebruik mag maken van de informatie in de 'zwarte doos' van de auto (EDA/EDR) voor analyse na een ernstig verkeersongeval?

Ja, dat is wettelijk toegestaan in het geval het voertuig in beslag is genomen voor nader (technisch) onderzoek.

Relevante digitale data

De politie beschikt al jaren over de kennis en mogelijkheden om bij gelegenheid van ongevallen relevante digitale data uit een auto te onderzoeken, de uitkomsten daarvan in relatie tot die ongevallen te analyseren en past dit ook daadwerkelijk toe. Dit geldt dan echter alleen voor bepaalde merken en types auto waarin die dat nu al beschikbaar is. De bedoelde wetgeving rondom EDA / EDR beoogt deze data voor alle in Europa geleverde voertuigen verplicht te maken.

Voertuigonderzoek

Om de data te kunnen en mogen onderzoeken wordt een betrokken auto door de politie in beslag genomen, waarna op een politielocatie aan die auto forensisch-technisch voertuigonderzoek wordt verricht. Daarvoor heeft de politie geen toestemming nodig, omdat inbeslagname al in de wet geregeld is.

Betreffende data

De betreffende data geven alleen digitaal beeld over de laatste paar seconden voorafgaande aan een ongeval, en dus niet van eerder rijgedrag. Ook gaat het hier om voertuigdata en dus niet over aan personen gerelateerde data.

Proces-verbaal

De digitale data, samen met ander technisch onderzoek en de verhoren van getuigen, betrokkenen en verdachten, komen samen in een proces-verbaal op basis waarvan het OM een vervolgingsbeslissing neemt.