Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geen vertrouwen meer in gekochte auto

Vraag gesteld door T. Abboud-Hilleger op 30 mei 2022

We hebben de auto 28 februari gekocht met 3 maanden volledige garantie uitgezonderd slijtbare delen. Nu heeft de auto in 3 maand veel reparaties moeten ondergaan. Er is iedere keer wat en t houdt maar niet op. Garage probeert t wel op te lossen. Nu is onze garantieperiode tot eind gekomen, maar we vertrouwen de auto niet meer, gezien de vele pech en ongemak van de auto en willen ons geld terug om een andere auto te kopen. Staan we in ons recht om  ons geld terug te eisen?

Merk: Vw
Type: Tiguan 1.4 tsi
Bouwjaar: 2011
Brandstof: Benzine

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Begin 2022 heeft u een occasion gekocht met 3 maanden garantie. Vanaf de dag van aankoop heeft de auto problemen. De verkoper heeft de klachten steeds opgelost, maar kort daarop diende het volgende probleem zich weer aan. De overeengekomen garantie is inmiddels door tijdsverloop vervallen. U heeft geen vertrouwen meer in de auto en wilt de koop ontbinden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Koop is koop

Nadat de koopovereenkomst is gesloten zijn partijen over en weer verplicht om de toegezegde prestaties na te komen. De koop kan alleen ongedaan worden gemaakt als daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben, kan de koper herstel of vervanging eisen. De koper moet dan bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was op het moment van aflevering.  

Consumentenkoop

In het geval van een consumentenkoop (gesloten vóór 27 april) wordt de bewijslast ten aan zien van de aanwezigheid van het gebrek bij aflevering, voor de eerste 6 maanden na aankoop omgedraaid. De koper hoeft dus alleen te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten.  

Ontbinden

Als vast staat dat er sprake is van non-conformiteit, dan kan de overeenkomst pas ontbonden worden als herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden. Of als de verkoper niet is overgaan tot kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper. Bovendien moet het gebrek van zodanige betekenis zijn dat ontbinding gerechtvaardigd is. 

Conclusie

De door u gekochte auto heeft voldeed kort na aflevering niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Het probleem is ondanks eerdere herstelpogingen door de verkoper niet opgelost. Als de auto nog steeds gebrekkig is c.q. niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben,  kunt u de koopovereenkomst ontbinden. De verkoper heeft het probleem niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper opgelost. Als de auto op dit moment geen gebreken vertoont, dan kunt u de koop pas ontbinden als de auto alsnog gebrekkig blijkt te zijn. M.a.w. als het gebrek terug komt. Dat u geen vertrouwen meer heeft in de auto is niet voldoende om ontbinding te rechtvaardigen.  

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.