Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eenduidigheid in kruisingen en uitritten met verkeersdrempels

Vraag gesteld door C. van Bijsterveld op 28 april 2022

Ik kom in de auto ogen en oren tekort. Het gaat vaak te snel om te zien of een kruising een woonerf of een gewone kruising is als er een verkeersdrempel ligt. Eenduidigheid zou de veiligheid ten goede komen: 'een straat met een verkeersdrempel is een uitrit.' Doet de ANWB hier iets mee in de richting van de regelmakende ambtenaren? Hoe zit het in Europa?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert


U vraagt of de ANWB iets kan doen om de inrichting van kruisingen of uitritten met verkeersdrempels eenduidiger te maken.

Goede vraag. Wij hebben via diverse platforms contact met verkeersambtenaren en uniformiteit/duidelijkheid van verkeerssituaties komt daarbij vaak aan de orde. In de praktijk is de inrichting van wegen echter ook afhankelijk van o.a. stedenbouwkundigen, (landschaps-)architecten, bewoners en uiteindelijk de lokale politiek. Dat maakt dat er ondanks landelijke richtlijnen toch veel variatie bestaat in de vormgeving van wegen. De ANWB kan er niet voor zorgen dat de wet en regelgeving wordt aangepast maar wel het advies geven aan de wetgever om daar nog een keer goed naar te kijken. Wat we ook doen is onze leden informeren over voorrangsregels en lastige voorrangskwesties. Dat doen we door artikelen in de Kampioen of op anwb.nl. Zie hier een verkeersblad over verkeersdrempels. Ook in onze verkeersquiz worden hier vragen over gesteld.

Voor nu heb ik uw signaal ter kennisgeving doorgegeven aan onze belangenbehartiger die de contacten onderhoudt met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de partij die verantwoordelijk is voor de Nederlandse verkeersregels.