Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Buurman rijdt tegen fietsendrager

Vraag gesteld door op 17 juni 2022

de fietsdrager achter op mijn auto staat voor inrit overbuurman. Deze overbuurman rijdt uitrit uit en raakt mijn bagagedrager, waardoor schade is aan auto overbuurman. Overbuurman claimt die schade bij mij omdat ik met fietsdrager voor zijn uitrit sta.Volgens mij valt de uitrit uitrijden onder bijzondere manoevres en is hijzelf aansprakelijk voor de schade. Gaarne uw antwoord hierop!

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw buurman is bij het verlaten van zijn uitrit tegen de aan uw auto bevestigde fietsendrager gereden. Uw auto stond nabij de uitrit van uw buurman en de aan uw auto bevestigde fietsendrager blokkeerde deels de uitrit. Uw buurman stelt dat u aansprakelijk bent voor de schade aan zijn auto. U meent dat u niet aansprakelijk bent voor de schade, omdat uw buurman met het verlaten van de uitrit een bijzondere manoeuvre uitvoerde. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u de schade aan de auto van uw buurman moet vergoeden.

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de schade. Als de benadeelde zijn schade vergoedt wilt zien, zal de benadeelde dus moeten bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade. Uw buurman zal dus moeten bewijzen dat u juridisch aansprakelijk bent voor zijn schade. Voor de schade aan uw auto en/of fietsendrager geldt dat u zult moeten bewijzen dat uw buurman rechtens aansprakelijk is voor de schade.

Stilstaand object

Bij een eenzijdig ongeval is de hoofdregel dat deze schade niet verhaald kan worden. Bij een aanrijding tegen een stilstaand object kan een ander dan de veroorzaker van het ongeval immers moeilijk een verwijt worden gemaakt. Op deze hoofdregel bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het stilstaande object niet ter plaatse had mogen staan, men het object daar niet hoefde te verwachten en het object niet zichtbaar was, is het denkbaar dat er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid.

Bijzonder manoeuvre

Bij een bijzondere manoeuvre dient de bestuurder al het overige verkeer voor te laten gaan ex art. 54 RVV 1990. Een stilstaand object kwalificeert echter niet als verkeer en/of weggebruiker. De schade is bovendien niet het gevolg van het ten onrechte niet laten voorgaan van het overige verkeer. De schade is het gevolg van een aanrijding tegen een stilstaand object. Bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre wordt van de bestuurder wel extra oplettendheid gevraagd.

Fout parkeren

Op grond van art. 24 lid 1 sub b RVV 1990 mag een bestuurder zijn voertuig niet voor een inrit of uitrit parkeren. Als de wegbeheerder de uitrit niet als zodanig heeft gemarkeerd (met paaltjes of bijvoorbeeld een wit kruis) dan bestaat er ruimte voor interpretatie van deze verkeersregel voor de dienstdoende opsporingsambtenaar. Het gevolg van overtreding van deze regel is een strafrechtelijke boete. Zelfs als overtreding van deze regel zou vast komen te staan, dan betekend dit niet dat de overtreder ook automatisch civielrechtelijk aansprakelijk is.

Conclusie

Ik betwijfel of uw buurman zal slagen in het bewijzen van uw aansprakelijkheid. Bij het uitvoeren van een  bijzondere manoeuvre wordt extra oplettendheid van de bestuurder gevraagd en er is sprake van een eenzijdig ongeval. Dat u mogelijk (deels) de uitrit blokkeerde met de fietsendrager kon strafrechtelijk worden afgedaan, maar brengt niet automatisch civielrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Juridisch advies - Aanrijding