Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annuleringsvoorwaarden hotel in Duitsland

Vraag gesteld door op 11 juni 2022

Voor het pinksterweekend had ik 2 hotelkamers geboekt. Rechtstreeks bij een hotel znd tussenkomst van een booking site. Ivm ziekte kon de reis niet doorgaan en heb ik 48 uur van te voren tel laten weten dat we helaas niet linden komen.  De eigenaar beriep zich op annuleringsvoorwaarden en vraagt om 90% van de rekening te betalen.
Op mijn opmerking dat er bij het boeken niet is gesproken over annuleringsvoorwaarden en dat die in de boeking ook niet zijn vermeld kwam als antwoord dat er wordt verwerkt volgens Duits recht.
Vraag: ben ik verplicht te betalen??

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een hotelkamer geboekt in Duitsland. Kort voor vertrek was u helaas genoodzaakt om deze boeking te annuleren. U heeft het hotel 48 uur voor de dag van aankomst gemeld dat u geen gebruik zult maken van de hotelkamer. De hotelier heeft u in reactie op uw annulering een rekening gestuurd t.w.v. 90% van de overeengekomen prijs, zijnde ‘Stornokosten’. De hotelier verwijst hiervoor naar de algemene voorwaarden van het hotel. Deze algemene voorwaarden waren u niet bekend. Deze voorwaarden staan niet op de website van het hotel, evenmin werd naar deze voorwaarden verwezen toen u de boeking maakte. U wilt graag weten of u de annuleringskosten moet betalen.

Algemene voorwaarden

Uit de wet volgt dat men gebonden is aan de algemene voorwaarden van de dienstverlener, zelfs als de dienstverlener begreep of moest begrijpen dat de afnemer van de dienst de inhoud daarvan niet kende.

Vernietiging algemene voorwaarden

De partij die geconfronteerd wordt met algemene voorwaarden, kan in een aantal gevallen onderdelen hiervan vernietigen en is na vernietiging niet meer gebonden de algemene voorwaarden, waarvan hij de vernietiging heeft ingeroepen. Vernietiging van algemene voorwaarden is mogelijk als de voorwaarden onredelijk bezwarend zijn of als de gebruiker van de voorwaarden.

Annuleren overeenkomst

De overeenkomst verbindt de hotelier tot het beschikbaar stellen van de hotelkamer, de hotelgast moet de overeengekomen prijs betalen. Door annulering van de overeenkomst bevrijd u, de wederpartij tot nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst. De eigen verbintenis uit de overeenkomst, het betalen van de overeengekomen prijs, blijft opeisbaar. Partijen kunnen overeenkomen dat de gevolgen van opzegging beperkter zullen zijn. Vaak wordt in de algemene voorwaarden bepaalt dat de gevolgen van opzegging afhankelijk zijn van het moment van opzegging.

Duits recht

In Duitsland zal ten aanzien de vernietigbaarheid van algemene voorwaarden en ten aanzien van de gevolgen van het opzeggen van een overeenkomst, een soortgelijke regeling gelden. U kunt verder advies en bemiddeling vragen aan ECC Nederland. Zij bemiddelen in grensoverschrijdende geschillen in de EU.

Conclusie

Naar Nederlands recht zou u in dit geval de annuleringsvoorwaarden hoogstwaarschijnlijk kunnen vernietigen. De hotelier heeft geen redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Na vernietiging van het annuleringskostenbeding, zou u echter terugvallen op de algemene regels die gelden bij annulering. De hotelier zou in dat geval de volledige overeengekomen prijs kunnen opeisen. Hoewel de annuleringskosten terecht in rekening worden gebracht door de hotelier, kan de reden van annulering onder de dekking van een annuleringsverzekering vallen. Mogelijk kunt u de annuleringskosten dus claimen op uw annuleringsverzekering, ik raad u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen.

Omdat op deze overeenkomst het Duitse recht van toepassing is, kan het raadzaam zijn om de casus ook aan ECC Nederland voor te leggen. Vanwege de EU-harmonisatie van het (consumenten)recht in de verschillende EU-lidstaten, verwacht ik echter niet dat uw rechtspositie naar Duits recht anders zal zijn.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Annuleren van een reis en de pagina van ECC Nederland