Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Airco defect kort na verkoop aan particulier

Vraag gesteld door op 12 mei 2022

Ik heb mijn vw golf verkocht aan een particulier, er waren bij mijn weten geen mankementen aan de auto. De koper heeft een proefrit gereden en uitgebreid naar de auto gekeken. De vraagprijs was 14.000,00 euro en de koper deed een bod van 13.500,00. Ik ging hier niet mee akkoord en de koper gaf aan dat als ik mij zou bedenken ik hem kon berichten en hem dan alsnog voor 13.500,00 zou komen ophalen. Ik heb nadat andere kopers niet kwamen opdagen de 1e koper 2 dagen later bericht dat hij de auto mocht komen ophalen voor 13.500,00 omdat ik heel graag de auto wilde verkopen zodat ik de auto die ik had gezien kon kopen. De koper kwam dezelfde avond nog en heeft de auto gekocht. Een paar dagen later krijg ik van hem bericht dat de airco het niet doet en dat hij wil dat ik 500 euro terug betaal zodat hij deze reparatie aan de airco kan betalen. Hij geeft aan bij de garage te zijn geweest en dat zij niet kunnen aangeven wat er precies stuk is aan de airco. Ik gebruikte zelf bijna nooit de airco omdat ik altijd met mijn zijraam en dakraam open rijdt als het mooi weer is. De laatste keer dat ik de airco aan had deed hij het nog gewoon, ik wist dus niet dat hij het niet meer deed toen ik de auto verkocht. Nu wil ik graag weten wat mijn recht is want hij dreigt nu dat ik hem 500 euro moet betalen of dat hij anders zondag voor mijn deur staat en dat ik de auto terug moet nemen. Hij noemt mij een oplichter maar ik wist er niets van. Ik heb hier slapeloze nachten van want wil niet dat hij zondag dreigend voor mijn deur staat.

Merk: VW Golf GTE
Bouwjaar: 2015
Brandstof: hybride
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs uw auto verkocht aan een particulier. De koper heeft een proefrit gemaakt en de auto uitgebreid bekeken. De koper heeft zich enkele dagen na aflevering van de auto bij u gemeld met het verzoek om bij te dragen in de kosten voor herstel van de airco. De airco blijkt niet goed te functioneren. U had geen weet van dit defect en hebt altijd weinig gebruik van de airco gemaakt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Hoofdregel

Het risico op schade, achteruitgang of teniet gaan van een gekocht product is vanaf het moment van aflevering voor de koper.

Conformiteit

De verkoper heeft de plicht om ervoor zorg te dragen dat het geleverde product voldoet aan de koopovereenkomst. De koper heeft op zijn beurt  recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van occasion mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de koopprijs.

Geen consumentenkoop

Als de verkoper van een product handelt vanuit de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de koper als consument optreedt, dan voorziet ons rechtsstelsel in een vorm van bescherming voor de consument. De gedachte hierachter is dat de ongelijkheid die tussen partijen bestaat qua kennis en kunde ter zaken, hierdoor (deels) wordt weggenomen. Als koper en verkoper beide vanuit hun beroep of bedrijf handelen of juist beide als consumenten een overeenkomst aangaan, zijn partijen gelijkwaardig en geniet geen van de partijen (wettelijke) bescherming.   

Bewijs

Omdat zowel koper als verkoper consument zijn gelden de algemene regels rondom conformiteit. De koper zal dus moeten bewijzen dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig waren toen de auto werd afgeleverd.

Onderzoeksplicht

Een koper kan zich niet op non-conformiteit beroepen als het gebrek ten tijde van het sluiten van de overeenkomt bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn. Tegenover de onderzoeksplicht staat weliswaar een mededelingsplicht voor de verkoper, maar die verplichting is beperkt tot gebreken die de verkoper bekend waren of bekend hadden moeten zijn. Als de koper wil beroepen op de mededelingsplicht van de verkoper, rust bij hem de bewijslast.

Aard van het gebrek

Dat de airco niet goed werkte op het moment van aflevering, had de koper gemakkelijk kunnen controleren. Mijns inziens had het op de weg van de koper gelegen om de airco tijdens de proefrit en op het moment van afhalen even te testen en als de airco niet goed functioneerde dit gegeven mee te nemen in de prijsonderhandelingen.

Conclusie

Vanuit juridisch perspectief zal het voor de koper die van een consument koopt erg lastig zijn om te bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit. Als de koper niet slaagt in de op hem rustende bewijslast, komt de auto en daarmee het defect aan de airco voor zijn risico.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop