Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Adblue-tank defect

Vraag gesteld door op 10 juni 2022

Maart 2021 een Peugeot 308sw diesel uit december 2015 met 124.000km gekocht bij van Mossel occasion in Goes. Auto geleverd met 6 maanden garantie welke inmiddels dus is verlopen. Auto is in 2015 afgeleverd door de locale dealer en daar ook altijd in onderhoud geweest. Ook ik heb de auto voor onderhoud naar de locale dealer gebracht. Momenteel, bij 150.000km een storing die volgens de dealer aangeeft dat de adblue tank vervangen dient te worden. Eerste kostenindicatie volgens dealer ongeveer €1600,-. Wel zou er nog sprake zijn van enige coulance, bedrag nog te specificeren maar het zou om enkele honderden euros gaan. Nu lees ik dat de adblue tank bij dit model zeer veel problemen geeft. Op uw site lees ik bijvoorbeeld in een ander geval dat er een beroep gedaan kan worden op non-conformiteit. Graag zou ik uw advies ontvangen in deze zodat ik weet wat mijn (juridische) positie is en wat mijn rechten zijn in deze.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


In maart 2021 heeft u een Peugeot 308sw diesel uit 2015 met 124.000 km op de teller gekocht. Onlangs gaf de auto een storingscode bij een kilometerstand van ongeveer 150.000 km, de adblue-tank moet vervangen worden. De auto is altijd in onderhoud geweest bij de merkdealer en de dealer heeft reeds toegezegd een coulance aanbod te zullen doen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is, zodat u het coulance aanbod t.z.t. kunt beoordelen.  

Conformiteit

Op grond van de wet heeft een (consumenten)koper recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper mag hebben van een auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U moet in dat geval bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Defecte adblue-tank

De berijder heeft in het algemeen geen of nauwelijks invloed op de werking van de adblue-tank. De specifieke auto is bovendien altijd binnen het dealernetwerk in onderhoud geweest. Over de adblue-tank die in het merk en type auto is gebruikt zijn inmiddels meerdere klachten bekend én de fabrikant/importeur heeft in het verleden problemen met het adblue-systeem onderkent. Volgens onze automotive-Experts mag van een adblue-tank een gemiddelde levensduur worden verwacht van ten minste 150.000 km.

Herstel

Het uitgangspunt van de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Door het herstel hoeft u niet in een betere positie gebracht te worden, dan waarin u had verkeerd bij aflevering van een conform product.

Conclusie

Bij een vordering tot herstel op grond van non-conformiteit zult u moeten bewijzen dat het geleverde product gebrekkig was bij aflevering, althans de oorzaak van het gebrek reeds aanwezig was op het moment van aflevering. Er zijn aanwijzingen dat het product bij aflevering niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst in redelijkheid mocht hebben. Hiertegenover staat echter dat de tank 150.000 km naar behoren heeft gewerkt.

In dit geval lijkt het redelijk als koper en verkoper de kosten via een coulance-regeling delen. Ik raad u aan om het coulance voorstel van de verkoper af te wachten. Als het coulance-voorstel inhoudt dat u meer dat 70% van de kosten draagt, kan het zinvol zijn om een onafhankelijke schade expert in te schakelen. Deze kan mogelijk beoordelen of er sprake is van een ‘eigen’ gebrek en of dit gebrek al aanwezig was bij aflevering in maart 2021. Voorts kunt u dan overwegen om de verkoper alsnog aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit en eventueel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Klachten na aankoop.