Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding tegen openstaand portie van geparkeerde auto, wie is aansprakelijk?

Vraag gesteld door op 17 mei 2022

Ik hoor graag uw mening hierover.
*Situatie: Ik kon de deur niet openen aan de fietsstrook omdat die geblokkeerd werd door pratende mensen. Dus opende ik de deur aan de wegkant. Het is een smalle parkeerstrook, maar met mijn toyota Ayco kon ik tijdens het inladen binnen de lijnen van het parkeervlak blijven. Alleen bij het openen was mijn deur even over de lijn, daarna bleef deze binnen de lijnen van het parkeervlak.  Ik was bezig  mijn boodschappen in een kratje op de achterbank te zetten. Een potje rolde op de grond achter de stoel van de medepassagier. Ik denk dat ik hier een kleine minuut of vijf mee bezig was. Het was een heldere dag, waarbij het zicht optimaal was.De straat zelf was heel rustig, omdat het doorgaande verkeer ivm wegwerkzaamheden omgeleid werd. De weg bestaat uit twee zeer brede rijstroken en aan beide zijden normale parkeerstroken. Ik stond tijdens het inladen en bij het pakken van de auto dicht tegen de auto aan en naast de auto.  
*De aanrijding: ik was net bezig het potje te pakken toen er een auto plotseling mijn deur raakte. De deur klapte helemaal mee en klapte vervolgens weer terug. Ik schrok ongelooflijk en kwam door het geluid overeind, waardoor de deur bij het terugklappen  hard tegen mij aankwam. Het verloop: Ik zag dat de auto van de tegenpartij ver over de middenstrook reed en vervolgens een paar honderd meter verder stopte. Het leek er in eerste instantie op dat zij door wilde rijden en pas toen er mensen met mij de weg op lipen enaanstalten maakten om een foto te maken stapte de tegenpartij uit.  Zij bekende meteen schuld en zei dat zij op weg was naar de opticien voor nieuwe contactlensen en de oude niet in had. En dat dit een les was en dat zij nooit meer zonder bril/lenzen zou rijden. Ik had net mijn telefoon niet bij me dus vulden we het schriftelijk in. Zij maakte alleen een foute tekening. Toen ik aangaf dat ik daar niet mee akkoord ging hebben we daar een aantekening van gemaakt met een verbetering. Met daarbij een paraaf/handtekeningIk ben vervolgens naar de schade expertise garage gereden. Die een rapport opmaakte. Bij de opname heb ik aangegeven dat er bij de bumper aan de straatzijde een oude kleine schampschade zat. Een paar dagen later zag ik bij het tanken dat er witte strepen van de auto van de tegenpartij op het klepje van de vulopening zat. Dat heb ik dus helaas over het hoofd gezien, omdat dit duidelijk maakte dat de tegenpartij vermoedelijk zodanig uitzwenkte dat zij het parkeervlak in reed en daarna bij het corrigeren daarvan mijn deur meenam. Dat verklaart ook dat dat zij zo ver over de middenstreep reed toen ik opkeek.
*De afwikkeling: De tegepartij voert steeds duidelijk te bewijzen onzin op. Zoals het zou zeer druk zijn op de weg. (normaliter wel, nu door de wegafzetting niet) De rijstroken zouden bijzonder smal zijn. (juist zeer breed) Ik zou de veiligheid van het verkeer in gevaar hebben gebracht doordat ik te lang de portier open had. En niet aan de winkelzijde inlaadde.(Dit was een paar minuten en niet mogelijk doordat de fietsstrook bezet was.) Ik zou met mijn portier over de streep gekomen zijn. (wat niet klopt) Ook ontkent de tegenpartij dat ze haar lenzen niet in had en dat ze geen bril droeg. ( in tegenstelling tot wat ze eerder bij het invullen verklaarde, waarbij ze aangaf schuldig te zijn en door haar niet opmerkzaamheid de verkeersveiligheid in gevaar bracht.
*de schuldvraag: De tegenpartij heeft zelfs mij aansprakelijk gesteld, wat door mijn autoverzekeraar overigens na een brief van mij afgewezen is.
De tegenpartij negeert mijn vragen over het feit hoe het kan dat de auto van de tegenpartij het parkeervak ingereden is en dat zij pas bij het invullen van het schadeformulier haar bril uit de tas haalde. Bovendien erkende zij direct dat het ongeval aan haar slechte zicht te wijten was en dat zij nooit meer zonder lenzen of bril zou gaan rijden. Net zoals zij meerdere malen de aansprakelijkheid erkende.
*Ik heb dit weekend foto's gemaakt van de parkeerplek waarin duidelijk is dat het mogelijk is om het portier open te hebben zonder dat de lijnen overschreden worden. Door een feest kon ik het niet direct voor de deur van de winkel doen waar de aanrijding plaatsvond. Om gezeur daarover uit te sluiten zal ik vanavond opnieuw foto's makenTot zover de situatie. Ik kijk uit naar uw reactie.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert


Uw auto stond geparkeerd en de deur van uw auto stond open. Na enkele minuten reed een auto tegen uw deur aan met schade als gevolg. De tegenpartij erkent geen aansprakelijkheid.

Deur

Het uitgangspunt is dat u uw schade kunt verhalen als u kunt aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade. Op zich stond uw auto geparkeerd, maar wel met een open portier. De vraag is daarbij of dit een gevaarlijke of hinderlijke situatie heeft gecreëerd waar de tegenpartij niet op bedacht hoefde te zijn. Als u kunt aantonen dat het portier al enige tijd open stond is verdedigbaar dat de tegenpartij de openstaande deur had moeten opmerken en een aanrijding had kunnen vermijden. Aansprakelijkheid zou dan, in ieder geval deels, wel aangenomen kunnen worden. Kunt u niet aantonen dat de deur al langer openstond, dan wordt het lastiger. Doet u namelijk uw deur open, dan moet u zelf erop letten dat u het rijdende verkeer niet in gevaar brengt of hindert.

Verzekering

De opmerkingen van de bestuurster van de auto over aansprakelijkheid en dergelijke maken niet dat de verzekering van de tegenpartij ook aansprakelijkheid moet erkennen. De verzekeringsmaatschappij onderzoekt zelf, op basis van onder meer de situatie en de feiten, zelf of zij namens de verzekerde aansprakelijkheid moeten erkennen. Als u getuigen heeft van de verklaring dat de tegenpartij geen goed zicht had dan kunt u deze verklaringen wel als bewijs gebruiken.

Conclusie

Het is al met al van belang dat u aantoont dat de deur al geruime tijd openstond en dat dit ook duidelijk zichtbaar was voor de passerende voertuigen. Als u ook kunt aantonen dat de schade aan de zijkant ook bij deze aanrijding is ontstaan is het aannemelijk dat de tegenpartij onvoldoende afstand heeft gehouden tot uw geparkeerde auto. In dat geval is de kans groot dat de verzekering van de tegenpartij toch aansprakelijkheid zal erkennen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over aansprakelijkheid