Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding bij verlaten parkeervak

Vraag gesteld door op 8 juni 2022

Tijdens het uitrijden vanuit een parkeervak zag ik een scooter rijder niet aankomen. Op het moment dat ik hem zag stampte ik vol op me rem ( ik reed nog geen 5km per uur) waardoor ik per direct stil stond. De scooter rijder zag mij ook te laat hij wilde nog uitwijken maar hij klapte boven op mijn motorkap. ( ik stond zo’n 30cm op de weg)  Wie is hier de schuldige? Ik omdat het een bijzondere manoeuvre was. Of meneer omdat ik al stilstond?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U bent als automobilist betrokken geweest bij een aanrijding met een scooter/bromfiets. De scooter reed tegen uw stilstaande auto aan. Uw auto stond echter wel al deels op de rijbaan, omdat u voordat u de scooter zag en het uitparkeren per direct staakte, bezig was met het uitparkeren van uw auto. U wilt graag weten wie er schuld heeft aan het ongeval en wiens schuld zwaarder behoort te worden gewogen.   

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de schade. Als de benadeelde zijn schade vergoedt wilt zien, zal de benadeelde dus moeten bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade. De scooterrijder zal dus moeten bewijzen dat u juridisch aansprakelijk bent voor zijn schade. Voor de schade aan uw auto geldt dat u zult moeten bewijzen dat de scooterrijder rechtens aansprakelijk is voor die schade.

Eigen schuld

Als een ongeval deels te wijten is aan eigen schuld, dan wordt de schadevergoedingsplicht evenredig beperkt aan de mate waarin het onrechtmatig handelen heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

WAM-verzekering

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is er sprake van een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar. De verzekeraar maakt een afweging en besluit zelfstandig of en in hoeverre aansprakelijkheid wordt erkend.

Bijzondere manoeuvre

Wegrijden is blijkens art. 54 RVV 1990 een bijzondere manoeuvre waarbij bestuurders van het motorvoertuig al het overige verkeer voor moet laten gaan. Het uitgangspunt is dat de bijzondere manoeuvre stopt als u kunt bewijzen dat u al weer de weg vervolgde, of al ten minste enkele seconden stilstond.

Disculperende stilstand

In bepaalde gevallen heeft een verkeersdeelnemer geen schuld aan een ongeval, omdat het voertuig stil stond. Het is aan de verkeersdeelnemer die zich op een disculperende stilstand beroept om te bewijzen dat hiervan sprake was. Het leveren van voldoende bewijs van een disculperende stilstand is in de praktijk vaak lastig. In ieder geval moet de stilstand (voor enige tijd) duidelijk op het schadeformulier worden vermeld en is het verstandig om direct na de aanrijding getuigenbewijs te verzamelen.

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat u al enige tijd stilstond en dat het ongeval (volledig) te wijten is aan het gedrag van de scooterrijder, dan kunt u met succes schadevergoeding vorderen voor de schade aan uw auto. In dat geval bent u ook niet aansprakelijk voor de schade aan de scooter en/of de bestuurder van de scooter. Het zal in de praktijk wel erg lastig worden om de schade volledig vergoedt te krijgen. Mijns inziens zult u in ieder geval niet 100% van de schade vergoedt krijgen. U had bijvoorbeeld de scooterrijder kunnen waarschuwen door te claxonneren.

Over het algemeen zal de verzekeraar, tenzij er sterk bewijs voor een disculperende stilstand ligt, oordelen dat het ongeval hoofdzakelijk veroorzaakt is door het niet voor laten gaan van het overige verkeer bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. Dat de scooterrijder u niet of te laat heeft gezien en daarmee artikel 19 RVV1990 heeft overtreden, heeft in de regel weinig effect op een eventuele eigen schuld correctie.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Aansprakelijkheid