Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wie is er aansprakelijk als er een aanrijding plaats vind tussen een fietser die tegen de rijrichting in op een fietspad of rotonde rijdt.

Vraag gesteld door haig op 24 mei 2018

Op fietspaden en ook op rotonden met aan beide zijden fiets paden komt het regelmatig voor dat fietsers daar tegen de rijrichting in fietsen en dan doodleuk voorrang nemen. Wie is aansprakelijk voor eventuele aanrijdingen en schade. En heeft hier ook de gemeente een verantwoordelijkheid. Ook op voetpaden rijden steeds meer fietsers rond waarbij ook mijn hond die aan de lijn liep bijna aangereden werd. Gevolg erg grote mond en scheldpartij als mijn beloning op de opmerking dat dit een voetpad was. O ja en het was geen jeugd !!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wie er aansprakelijk is, in de situatie dat er een aanrijding plaats heeft tussen een motorvoertuig en een een fietser, die tegen het verkeer inrijdt.

Schade
Uitgangspunt bij schade is, dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat de wederpartij of andere partij hier aansprakelijk voor is.

Bescherming door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet)
Normaal gesproken moet je na een ongeval bewijzen, dat de tegenpartij aansprakelijk is. Dit geldt niet wanneer je als fietser of voetganger wordt aangereden door een motorvoertuig (auto, motor, bromfiets, snorfiets etc.). De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Dit is een vorm van 'risicoaansprakelijkheid'. Daarbij hoeft men geen schuld te hebben aan het ongeluk, maar is men wel aansprakelijk. Dit lijkt onrechtvaardig maar de fietser of voetganger loopt meer risico op zwaarder letsel vanwege de massa van het motorvoertuig.

Het feit dat een fietser een verkeersfout begaat, maakt nog niet dat een gemotoriseerde verkeersdeelnemer zich dan met succes op overmacht kan beroepen wanneer sprake is van een aanrijding. De gedraging en de overige feiten en omstandigheden moeten van dien aard zijn,dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer een dergelijke gedraging in alle redelijkheid nimmer had hoeven te verwachten.

Aansprakelijkheid wegbeheerder
Het kan voorkomen dat een wegbeheerder na een verkeersongeval aansprakelijk wordt gesteld als wegbeheerder, voor een gebrek aan de weg of voor het creëren van een zeer onveilige verkeerssituatie. Jurisprudentie op dit gebied leert wel dat rechters zeer terughoudend zijn bij toekenning van aansprakelijkheid van de wegbeheerder, teneinde een olievlek-werking te voorkomen.

Meer informatie over aansprakelijkheid, aanrijding met voetganger of fietser of aansprakelijkheid wegbeheerder vindt u op onze website.

 


***

 

 

 

Reactie van meneer rijder:

 

 

Ik heb een vraag aan Michiel Claesen in reactie op zijn antwoord/betoog hierboven:
Hoe zit het met de aansprakelijkheid als je het woord fietser vervangt door scooter??

 


***

 

 

 

Reactie van Henny van den Bergh:

 

 

Uw vraag is reeds beantwoord onder : scooter op fietspad om rotonde tegen de richting