Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade verhalen bij derde partij.

Vraag gesteld door Moess.bbt op 3 mei 2018

Beste heer, mevrouw,
Onlangs ben ik, terwijl ik geparkeerd stond langs een fietspad, betrokken geraakt bij een aanrijding. De tegenpartij, een scooter, is tijdens het uitwijken voor een slingerende fietser tegen mij aangereden waardoor mijn auto schade heeft opgelopen. De verzekeraar van de tegenpartij weigert mij nu de schade uit te betalen en geeft aan dat ik de claim met de derde partij, de fietser, dien op te lossen. Hier ben ik het niet mee eens. Zou u mij van advies kunnen voorzien in deze kwestie?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U stond langs een fietspad geparkeerd toen een scooterrijder tegen u aanreed. Hij week uit voor een slingerende fietser. Uw auto heeft schade opgelopen maar de verzekeraar weigert de schade uit te keren. Die geeft aan dat u het met de scooterrijder dient op te lossen. U vraagt zich af wat u het beste kunt doen.

Dit vind ik een merkwaardige reactie van de verzekeraar. De bestuurder van de scooter is namelijk tegen u aangereden en niet de fietser. Losgezien daarvan kunt u zich beroepen op de zogenaamde “schuldloze derden regeling”. In artikel 3 lid 1 onder b bedrijfsregeling schuldlozen staat het volgende:

“Als regelend verzekeraar voor de schuldloze derde treedt op de verzekeraar die het eerst door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger is aangesproken en op grond van de vaststaande feiten redelijkerwijs kan aannemen dat sprake is van een schadegeval dat onder deze regeling valt. Een verzekeraar geldt als ‘aangesproken’ wanneer deze direct of via zijn verzekerde door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger is verzocht de schadebehandeling op zich te nemen. Bij twijfel of hij inderdaad als eerste is aangesproken, zal de verzekeraar zich actief opstellen om dit te verifiëren. De regelend verzekeraar gaat ten opzichte van de schuldloze derde over tot afwikkeling van de schade, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is. Tijdens die afwikkeling start de regelende verzekeraar met de activiteiten zoals beschreven in het volgende lid betreffende ‘participatie’.

Met andere woorden: u mag als schuldloze derde zelf kiezen welke verzekeraar u hiervoor aanspreekt. Die moet er op zijn beurt zorg voor dragen dat hij het verder afhandelt, zonder dat u opgezadeld wordt met het verder contacteren van eventuele andere verzekeraars van betrokkenen.