Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Juridische status van een weg

Vraag gesteld door FM2703 op 4 december 2018

Hoe kan ik te weten komen of een weg al dan niet "Juridisch openbaar is" in de zin van de wegenwet?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten hoe u kunt achterhalen of een weg een openbare weg in juridische zin is.

In artikel 4 Wegenwet wordt aangegeven dat er sprake is van een openbare weg indien:

  • de weg gedurende dertig achtereenvolgende jaren (na 1902) voor een ieder toegankelijk is geweest;
  • de weg gedurende tien achtereenvolgende jaren (na 1902) voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens is onderhouden door rijk/provincie/gemeente/waterschap;
  • de rechthebbende aan de weg de bestemming van openbare weg heeft gegeven.