Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb schade aan een gehuurde camper, valt dit onder het eigen risico?

Vraag gesteld door Chris2 op 3 augustus 2017

We hebben een camper gehuurd van particulier. Hierbij hebben we het modelcontract van de ANWB gebruikt. Helaas moesten de remmen vervangen worden doordat we te veel de remmen hebben gebruikt bij een afdaling van 13%. De remmen waren net vervangen dus het was geen achterstallig onderhoud. Zoals ik het contract lees valt dit onder schade en dus met een maximum van €700,- onder het eigen risico. De eigenaar ziet dit anders, hij zegt dat het ondeskundig gebruik is en derhalve geen schade. Hij wil het niet betalen.
Wie heeft er gelijk?
Met vriendelijke groet,
Chris Bonis

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een camper gehuurd van een particulier. U hebt daarvoor een modelcontract van ANWB gebruikt. De remmen waren net vervangen maar zijn alsnog kapot gegaan door het veelvuldig remmen bij een afdaling. U bent van mening dat het hier gaat om schade die valt onder het eigen risico met een maximum van €700,- . De eigenaar geeft aan dat het hier niet gaat om schade maar om ondeskundig gebruik en gaat zelf niet over tot betalen.

Het is gebruikelijk dat een verzekeraar dekking voor dergelijk ondeskundig gebruik uitsluit. Dat kan betekenen dat de eigenaar in dit geval geen bedrag uitgekeerd krijgt voor het vervangen van de remmen. In het overeengekomen contract kan er een eigen risico worden afgesproken. In dat geval kunt u daar op terugkomen. Indien dat niet is overeengekomen kan de verhuurder u aansprakelijk stellen voor de schade aan de camper.***

Reactie van Chris2:

Dank voor je antwoord.
We zijn een eigenrisico overeengekomen van €700,-.
Tijdens de reis is er ook een zijraam kapot gegaan. Dit gaat ook van ons eigenrisico af en met het vervangen van de remmen gaan we daar dus ruim overheen. Ons inziens hoeven we dus het deel wat hoger is dan €700,- niet te betalen.
Maar de eigenaar zegt nu dat de remmen dus niet onder het eigenrisico vallen maar dat wij dat zelf moeten betalen.
Zoals ik het contract lees is toch alle schade te verhalen op de huurder met een max van de het eigenrisico, in ons geval €700,-.
Is mijn zienswijze juist?

Alvast dank.
Groet,
Chris***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

U vraagt zich af of het juist is dat u niet meer schade in rekening kan worden gebracht dan het overeengekomen eigen risico van €700,-.

Hoofdregel
De hoofdregel is dat u de gehuurde camper in dezelfde staat moet inleveren als dat u de camper heeft ontvangen. Schade die tijdens de huurperiode ontstaat, komt in principe voor rekening van de huurder. Dit is anders indien de schade is gedekt door een verzekering. De schade aan de remmen blijkt niet onder een verzekeringsdekking te vallen en zou aldus voor uw rekening komen. De vraag is of het bepaalde in het huurcontract dit anders maakt.

In de huurcontract staat het volgende:

"Artikel G
- lid 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
- lid 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder."

Dit artikel is op twee manieren uit te leggen.

Eerste uitleg
In de eerste plaats kunt u hierin lezen dat totale schade (verzekerd of niet) waarvoor de huurder aansprakelijk is, maximaal het afgesproken eigen risico bedraagt.

Tweede uitleg
Een tweede uitleg is dat de schade die niet onder verzekeringsdekking valt, niet beperkt is tot het eigen risico. Het eigen risico ziet namelijk op schade die onder een verzekeringsdekking valt. Dit betekent dat niet verzekerde schade, volledig op de huurder kan worden verhaald.

In dit geval kom ik tot het volgende. De schade aan het zijraam valt onder de verzekeringsdekking (en is deze beperkt tot maximaal € 700). En de schade aan de remmen valt niet onder de verzekeringsdekking, en kan dus volledig op de huurder worden verhaald.

Gelet op de hoofdregel, dat de huurder aansprakelijk is voor schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, lijkt de laatste uitleg het meest logisch.

Ik begrijp dat dit artikel leidt tot verwarring. Wij zullen het artikel gaan aanpassen.