Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Duitse bekeuring kwijt

Vraag gesteld door Willy12 op 11 oktober 2015

Wij hebben een bekeuring gekregen, omdat we te hard hebben gereden op de Duitse snelweg.
Helaas zijn we de bekeuring kwijt geraakt en we kunnen het bedrag nu niet overmaken.
Krijgen we hier een herinnering van?
Of wordt het bedrag meteen verhoogd?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een Duitse verkeersboete ontvangen, maar u bent deze kwijtgeraakt. U vraagt of u nog een herinnering ontvangt of dat de boete wordt verhoogd. 

Het is lastig te zeggen of u een verhoging krijgt. Als u een verkeersboete uit Duitsland ontvangt kan dit een Verwarnung zijn of een Bußgeldbescheid.

Verwarnung

Bij een Verwarnung ligt het boetebedrag tussen de € 5,- en € 55,-. Door het boetebedrag binnen één week te betalen wordt verdere strafvervolging voorkomen. De zaak is dan afgedaan en bezwaar is niet meer mogelijk. Wanneer de betaling uitblijft, bijvoorbeeld omdat je betwist de overtreding te hebben begaan, dan wordt de Verwarnung omgezet naar een Bußgeldbescheid, met als gevolg een hoger boetebedrag.

Bußgeldbescheid

Als de boete hoger is dan € 35,-, ontvangt u een Bußgeldbescheid. Deze brief is anders dan de beschikking in Nederland. In de eerste brief wordt onderzocht wie de bestuurder was ten tijde van de overtreding. Na het invullen en terugsturen van deze brief ontvangt u een volgende brief. Hierin staat de hoogte van de boete. Het boetebedrag ligt tussen de € 40,- en € 750,-.

U kunt natuurlijk contact opnemen met de instantie die u de boete heeft verstuurd, als u nog weet welke instantie dit was. Wij kunnen u deze gegevens niet verstrekken daar er in Duitsland verschillende instanties zijn die deze zaken behandelen. Welke instantie uw zaak behandelt kunnen wij niet achterhalen.