Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijk voor schade bij poging tot diefstal huurauto?

Vraag gesteld door Nekno op 7 mei 2017

Heb bij autoverhuur bedrijf in Bonaire auto gehuurd met CDW (Collision Damage Waiver) (ongevallenverzekering met eigen risico). CDW (Collision Damage Waiver) (ongevallenverzekering met eigen risico) 1. Het eigen risico bedraagt USD 572.00 voor alle schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of onbekende derde. De klant is geheel aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig; Schade door inbraak en diefstal wordt niet gedekt door de verzekering; CDW dekt alleen financiële aansprakelijkheid. Bonaireparadise V.O.F.is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan passagiers (waaronder de klant en/of andere bevoegde bestuurders) die in het gehuurde voertuig vervoerd werden. Note: op advies verhuurder moesten wij onze deuren niet op slot doen om inbraak te voorkomen!!! Op laatste vakantie dag hebben derden getracht de auto te stelen(denken wij) is echter niet gelukt. De auto stond voor het appartement, deuren niet op slot en ramen open op ventilatie stand. Is dus NIET ingebroken. Er is wel schade aan de auto, dashbord bekleding is beschadig, contact slot werkte niet meer en tgv daarvan kon de auto niet gestart worden. Nu verhaalt verhuurder de herstelkosten €500 op ons en beroept zich op eigen risico en algemene voorwaarden. Naar onze mening is verwijzend naar algemene voorwaarden, geen sprake van diefstal -auto is er nog, en ook niet van inbraak daar ramen en deuren openstonden. Gaarne uw juridisch advies.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een auto gehuurd op Bonaire. Op de laatste dag is geprobeerd de auto te stelen, met als gevolg dat er schade is ontstaan aan de dashboardbekleding en het contactslot. De verhuurder heeft het eigen risico van € 500,00 in rekening gebracht. U vraagt zich af of dit op grond van de huurovereenkomst en de toepasselijke voorwaarden wel terecht is.Wanneer u een auto huurt is het uitgangspunt dat u de auto na de huurperiode in dezelfde staat inlevert.Feit is dat u de auto met schade aan het dashboard en contactslot heeft ingeleverd. Normaal gesproken komt deze schade voor uw rekening, tenzij u dergelijke schade heeft afgekocht, dan wel op- grond van de huurovereenkomst en voorwaarden niet voor uw rekening en risico komen.

Nu u geen extra verzkering voor dergelijke schade heeft afgesloten, en evenmin uw eigen risico heeft afgekocht, zal uit de huurovereenkomst en aanverwante algemene voorwaarden moeten blijken dat deze schade niet oip u verhaald kan worden.

Zou u mij ter beoordeling van de aansprakelijkheidsstelling een afschrift van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden kunnen mailen?