Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkleuring bekleding voorstoelen

Vraag gesteld door W. Niessen op 20 april 2022

Mijn auto: Kia Optima 2016, KZ-070-R, ca. 56.000 km.
Circa 60% van de bekleding van de voorstoelen van mijn auto vertoont verkleuringen in de vorm van lichte plekken.
Ik ga hiermee naar de dealer. Deze maakt foto’s en dient een garantieclaim in bij KIA Nederland. Even kater meldt dezelfde persoon mij dat KIA de claim heeft afgewezen.
Begin augustus 2021 ben ik weer bij de dealer.
Dezelfde persoon ziet mijn stoelen weer en vindt ze in zo’n slechte staat dat hij besluit weer foto’s te maken en weer een claim voor garantie in te dienen. Het is nu 3 augustus 2021.
Enkele dagen later bel ik deze meneer en hij vertelt mij dat KIA de garantieclaim heeft toegekend. De bekleding is niet op voorraad en wordt besteld.
Omstreeks oktober vraag ik of de bekleding al binnen is. Ja, voor één stoel. De ander staat in back order zo wordt mij meegedeeld.
In december maak ik een afspraak voor een beurt. De man, met wie ik altijd contact heb, is er niet. Ik vraag de nieuwe man of de bekleding al binnen is. Hij reageert met de mededeling dat er niets te vinden is van een gehonoreerde garantieclaim.
Na enig aandringen neemt hij contact op met de “eerste” man. Uiteindelijk zegt hij mij dat de bekleding vervangen gaat worden maar dat de tweede set bekleding nog niet binnen is.
Het is februari als ik een afspraak maak voor wat kleine dingen en voor het vervangen van de bekleding van beide stoelen. De afspraak staat voor 30 maart maar op de dag voor de afspraak word ik omstreeks 09.30 uur gebeld met de vraag of zij mijn auto nu al kunnen hebben vanwege de hoeveelheid werk.
Omstreeks 10.30 uur komt een medewerker van de garage mijn auto ophalen en laat een leenauto achter.
Aan het einde van de dag van de afspraak haal ik mijn auto op. Er zit nu weer een andere medewerker achter de balie. Hij vertelt mij dat de bekleding niet wordt vervangen. In de systemen is niets terug te vinden van een garantieclaim. Ook zouden er nooit toezeggingen zijn gedaan over het honoreren van een garantieclaim.
Ik vertel hem dat in december in eerste instantie ook niets te vinden was maar dat bij nader overleg met de oorspronkelijke indiener van de claim deze toch boven water is gekomen.
Veel heen en weer gepraat levert niets op.
De “eerste” man is helaas geveld door long Covid.
Ik richt een brief aan KIA Nederland met mijn verhaal en met de mededeling dat ik niet in een welles-nietes spelletje wil geraken en verzoek de zaak te onderzoeken en te regelen.
Reactie: ik moet mij richten tot de dealer of woorden van gelijke strekking.
Voorts wordt verwezen naar de garantievoorwaarden.
Een citaat uit de rubriek
“De beperkte Garantie Onderdelen en Accessoires dekt niet:”
*Normale slijtage of achteruitgang, zoals verkleuren, verbleken, vervormen etc.

Hoe kijkt u hier juridisch tegenaan en welke stappen adviseert u mij te nemen om alsnog vervanging van de bekleding te realiseren.

Bijlagen zoals foto’s en de brief van KIA kan ik hier niet bijsluiten. Desgewenst zal ik u deze mailen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


De bekleding van de voorstoelen van uw Kia Optima uit 2016 met ongeveer 56.000 km vertoont verkleuringen. Ongeveer 60% van de bekleding zit onder de lichte plekken. Na veelvuldig contact met de verkoper is u toegezegd dat de bekleding vervangen zou worden. Deze toezegging werd vervolgens weer ingetrokken door de verkoper. De medewerker die de mondelinge toezegging gedaan heeft de bekleding onder garantie te herstellen is voor langere tijd niet meer inzetbaar, zo is u medegedeeld. De importeur stelt dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op herstel onder garantie, onder verwijzing naar de toepasselijke garantievoorwaarden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Als bepaalde onderdelen worden uitgesloten van de garantie, dan kan geen kosteloos herstel van die onderdelen onder garantie worden afgedwongen.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U moet in dat geval bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Verkleuringen bekleding

Gekleurd textiel heeft in het algemeen als producteigenschap dat het door gebruik (slijtage) en onder invloed van zonlicht verkleurd. Men zou echter verwachten dat de bekleding van autostoelen erop uitgekozen is om enige weerstand te bieden tegen dergelijke verkleuring. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de bekleding van een bank in de woonkamer (zie in dit verband Schade ontstaan binnen garantieperiode. Consument ontvangt vergoeding voor aspectverlies. - De Geschillencommissie), die u uit de zon zou kunnen plaatsen, wordt de bekleding van autostoelen in de regel veelvuldig blootgesteld aan zonlicht. In redelijkheid zou men m.i. mogen verwachten dat er in ieder geval de eerste 7 jaar geen noemenswaardige verkleuringen ontstaan, mits de bekleding normaal gebruikt en onderhouden wordt.

Conclusie

Het staat de garantiegever vrij om bepaalde onderdelen uit te sluiten van de commercieel aangeboden garantie. Hoewel ik de precieze garantievoorwaarden niet heb kunnen beoordelen, kan ik voorstellen dat een garantieclaim m.b.t. verkleuring van de bekleding wordt afgewezen. U kunt de importeur/fabrikant derhalve niet rechtstreeks aanspreken tot kosteloos herstel. U kunt wel de verkoper aanspreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit (ex art. 7:17 jo. 7:21 BW). U zult dan moeten bewijzen dat er sprake is een productiefout of anderszins ondeugdelijke bekleding. Een onafhankelijke schade expert kan beoordelen of hiervan sprake is.

Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als onderdeel van deze procedure kan dan een onafhankelijk expert zijn oordeel geven over de oorzaak van de verkleuring.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over klachten na aankoop