Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergeten nieuw kenteken door te geven voor parkeervergunning

Vraag gesteld door op 8 maart 2022

Ik heb een nieuwe auto sinds eind december.
Nu krijg ik (9 maart 22) per post 10 parkeerboetes voor parkeren in mijn straat. De oudste dateert van 29 december. De jongste van 13 februari. Vandaag pas ontdek ik, door deze boetes, dat ik vergeten ben de parkeervergunning over te schrijven van de oude naar de nieuwe auto.
Ik heb een fout gemaakt: de vergunning niet overgeschreven. Als ik nu de ochtend na de eerste overtreding een bekeuring onder mijn ruitenwisser had gevonden, dan had ik de fout de volgende dag kunnen herstellen.
Mijn vraag:
Heb ik juridisch een kans om onder die 10 boetes, die ik niet bewust heb begaan, uit te komen? (In Maart heb ik vast ook nog 5 keer de overtreding begaan).

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Sinds eind december 2021 heeft u een nieuwe auto. Onlangs werd u ermee geconfronteerd dat u vergeten bent het kenteken van uw nieuwe auto aan te melden. U heeft 10 naheffingsaanslagen parkeerbelasting ontvangen voor de periode eind december tot 13 januari. U verwacht zodoende nog een aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor de hierop volgende periode. Omdat de gemeente geen kennisgeving op het voertuig heeft achtergelaten van de naheffingsaanslag, heeft u de omissie niet eerder kunnen herstellen dat op de dag waarop u de eerste naheffingsaanslag heeft ontvangen. U wilt graag weten of bezwaar tegen de opgelegde naheffingsaanslagen zinvol is.


Parkeerbelasting

Een gemeente kan besluiten om parkeerbelasting te heffen in het kader van parkeerregulering. De parkeerbelasting wordt geheven als een belasting op aangifte of als belasting ter zake van een verleende vergunning. De naheffingsaanslag wordt uitgereikt of toegezonden of op het voertuig achtergelaten. Er bestaat geen wettelijk voorschrift dat de gemeente verplicht een kennisgeving van de naheffingsaanslag op het voertuig achter te laten.


Bezwaar

Bezwaar maken tegen een opgelegde naheffingsaanslag is slechts in een beperkt aantal gevallen zinvol. Bezwaar is zinvol als de auto niet (meer) van u of gestolen was, als de overtreding niet met het voertuig is begaan, er sprake was van een noodsituatie of als de parkeerbelasting wel (tijdig) is voldaan.

Evidente vergissing

Hoewel er formeel juridisch geen sprake is van een situatie waarin bezwaar zinvol is, zijn er gevallen bekend waarin de gemeente (na inmenging van de ombudsman) omwille van coulance besloten heeft het merendeel van de opgelegde naheffingsaanslagen te vernietigen. Het kan zinvol zijn om een beroep te doen op de evidente vergissing die gemaakt is en de gemeente te vragen om coulance.  

Betalen in afwachting van beslissing

Het is afhankelijk van de betreffende gemeente of de naheffingsaanslagen in afwachting van de beslissing op bezwaar moeten worden betaald, of dat de betalingsverplichting tot de beslissing op bezwaar wordt opgeschort.  

Conclusie

Formeel juridisch geldt dat er een vergunning is verleend voor het parkeren van uw oude auto. Voor uw nieuwe auto is zodoende geen parkeerbelasting voldaan als belasting ter zake van een verleende vergunning. Evenmin is er voor uw nieuwe auto (tijdig) parkeerbelasting betaald. De naheffingsaanslagen zijn zodoende rechtmatig opgelegd.
Desondanks is het zinvol om bezwaar te maken en een coulance verzoek in te dienen bij de gemeente. Er is sprake geweest van een evidente vergissing en u heeft onverwijld nadat u hiermee bekend raakte, de vergunning alsnog omgezet.

Meer weten?
Parkeerovertredingen - ANWB