Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden in het buitenland met Alzheimer

Vraag gesteld door op 22 februari 2022

Mag ik in USA auto rijden met de diagnose Alzheimer? Ik  wil ik een auto huren. Ik wordt jaarlijks getoetst. Diagnose sinds een half jaar. Ik rij regelmatig auto. Hoe zit het in Europa; mag ik in heel Europa rijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft sinds enige tijd de ziekte van Alzheimer en na een medische keuring en rij test is een rijbewijs afgegeven met een beperkte geldigheidsduur. U wilt graag weten of u o.b.v. dit rijbewijs in het buitenland (VS en EU-landen) in een huurauto aan het verkeer mag deelnemen.

Geldigheid rijbewijs

Een rijbewijs wordt afgegeven voor een bepaalde periode, voor een bepaalde categorie voertuigen en soms onder bepaalde voorwaarden. Het is niet toegestaan om te rijden zonder geldig rijbewijs. Dat betekent dat het rijbewijs geldig moet zijn, dat het bestuurde voertuig valt binnen de categorie waarvoor het rijbewijs geldt én dat wordt voldaan aan eventuele aanvullende voorwaarden.

Rijvaardigheid en rijgeschiktheid

Een rijbewijs wordt afgegeven na beoordeling van de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid. Met examens wordt de rijvaardigheid getoetst. De rijgeschiktheid is o.a. afhankelijk van de gezondheidssituatie van de bestuurder. Als een persoon rijvaardig en rijgeschikt is bevonden onder bepaalde voorwaarden, mag deze bestuurder alleen deelnemen aan het verkeer als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Dementie

Op grond van de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000 geldt dat personen waarbij de ziekte van Alzheimer is vastgesteld rijgeschikt kunnen worden verklaard. Er moet sprake zijn van lichte vorm dementie en de rijgeschiktheid moet worden getoetst met een rijtest. Voorts geldt een beperkte geldigheidsduur van het alsdan af te geven rijbewijs van één jaar en wordt de rijbevoegdheid beperkt tot privégebruik.

Nationale code

De beperking van de rijbevoegdheid tot privé gebruik wordt op het rijbewijs aangegeven met code 100. Dit is een nationale code die men in het buitenland niet kent. Bij een aanhouding zult u de opsporingsambtenaar moeten uitleggen wat de code betekent.

Erkenning rijbewijs in buitenland

Binnen de EU is het Nederlandse rijbewijs geldig en mag u op basis van het Nederlandse rijbewijs aan het verkeer deelnemen. De eerste 90 dagen na aankomst in de VS mag u met een Nederlands rijbewijs deelnemen aan het verkeer. Na deze periode verschillen de regels per staat. Het Internationaal Rijbewijs is niet verplicht binnen de EU of in de VS.

Autohuur (in het buitenland)

Een autoverhuurbedrijf is vrij om te bepalen onder welke voorwaarden de huurauto te huur wordt aangeboden. Het is verstandig om vooraf de (on)mogelijkheden en voorwaarden te bespreken met de verhuurder. Sommige verhuurder vragen om een IRB of stellen andere aanvullende voorwaarden.

Conclusie

Mits u in het bezit bent van een geldig rijbewijs, kunt u ook in het buitenland aan het verkeer deelnemen. U moet ook in het buitenland voldoen aan eventuele voorwaarden die aan de rijbevoegdheid worden gesteld. Een autoverhuurbedrijf kan aanvullende voorwaarden stellen. Ik raad u aan om de situatie vooraf te bespreken met het autoverhuurbedrijf.