Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Overschrijding maximum snelheid met de motorfiets

Vraag gesteld door J. Nijboer op 2 april 2022

Ik doe bij de ANWB rijles voor motor. Nu zegt mijn instructeur dat ik in de bebouwde kom ongeveer 10 km te hard kan rijden ook buiten de bebouwde kom en op de snelweg 15 km. Dus waar ik 100km per uur mag daar  mag er bij mij 115 km opstaat. Als ik langzamer rijdt op snelweg dan 115 km krijg ik op mijn kop dat ik te langzaam rijdt. Hij gaat af op de snelheid wat zijn navigatiesysteem aangeeft. Nu moet ik binnenkort examen doen en ben ik bang als ik daar ook daadwerkelijk dus 10 tot 15 km te hard rijdt ik dan zak. Omdat de examinator wel zegt dat het te hard is. Ik deed blindelings wat de rijinstructeur zegt maar we reden langs zo'n bord wat de snelheid meet langs de weg en die gaf aan dat ik exact de snelheid reed die mijn snelheidsmeter aangaf op de lesmotor. Nu weet ik niet goed wat ik met het examen voor snelheid moet rijden. Wat.de snelheidsmeter van de motor exact aangeeft of die 10 tot 14 km te hard rijdt wat rijinstructeur aangeeft.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over de toegestane maximum snelheid voor de bestuurder van een motorfiets. Uw rijinstructeur heeft u geleerd om wanneer de verkeerssituatie daartoe aanleiding geeft, de geldende maximum snelheid licht te overschrijden, zodat u als kwetsbare motorfiets bestuurder snel kunt wegrijden en uw weg weer veilig kunt vervolgen. U wilt graag weten of u deze ‘regel’ moet toepassen tijdens uw praktijkexamen.

Maximum snelheid

Iedere verkeersdeelnemer dient de voor hem/haar geldende maximum snelheid te alleen tijden te respecteren. Voor bestuurders van motorfietsen geldt geen bijzonere maximum snelheid. De toegestane maximum snelheid voor bestuurders van motorfietsen wordt dus bepaald door de wettelijke maximum snelheid of de middels een verkeersbord (tijdelijk) verlaagde maximum snelheid.

Snelheidsmeter

Er is pas een sprake van overschrijding van de maximum snelheid als de werkelijk gereden snelheid hoger ligt dan de maximum toegestane snelheid. In de praktijk heeft een snelheidsmeter in een auto of op een motorfiets een afwijking van 6- 8%. De afgelezen snelheid ligt in de praktijk dus hoger dan de werkelijk gereden snelheid.

Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen let een examinator op de onderdelen: kijkgedrag; plaats op de weg; toepassen van verkeersregels en de beheersing van de motor in het verkeer. Bij het toetsen van het laatstgenoemde onderdeel wordt o.a. gekeken of de kandidaat zich vlot en veilig in het verkeer begeeft. Het is daarbij van belang dat de kandidaat laat zien dat hij tijdig een veilige plaats op de rijbaan durft in te nemen of indien de verkeerssituatie daarom vraagt een andere verkeersdeelnemer durft te ontwijken. Als de veiligheid daarbij gebaat is kan een (korte) geringe overschrijding van de maximum snelheid, de voorkeur hebben boven het blijven ‘hangen’ in de onveilige verkeerssituatie.

Conclusie

In het verkeer en ook tijdens het examen moet de bestuurder van een voertuig de voor hem/haar geldende maximum snelheid respecteren. Hoewel er in de praktijk altijd een afwijking bestaat tussen de afgelezen en werkelijke snelheid, is het mijns inziens bij het praktijkexamen raadzaam om de afgelezen snelheid aan te houden en niet voor te sorteren de werkelijke snelheid. Naast de beheersing van de motor in het verkeer kijkt de examinator immers ook of de verkeersregels worden opgevolgd. Als een verkeerssituatie daarom vraagt is het verstandig om te laten zien dat u daarop durft te reageren, ook als u daarvoor kort de maximumsnelheid gering moet overschrijden. Standaard een hogere snelheid dan de geldende maximum snelheid aanhouden is onverstandig en bovendien niet toegestaan.

Meer informatie vindt u op onze pagina over snelheid in het verkeer: de regels