Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbrekende veiligheidsopties bij levering nieuwe auto

Vraag gesteld door W. Kromhout op 10 april 2022

Nieuwe Clio gekocht. Levering zonder wegklapbare spiegels, was meegedeeld voor aflevering. (Financiele regeling getroffen, dus mi afgehandeld. Na inspectie, nadat de auto was geleverd, miste ik 3 (veiligheidsopties) te weten:
Emergency brake system, Veilige afstand op voorganger en Hill assist. Uitgaande van de 1e twee opties, is er gewoon geen radar gemonteerd. Heb bekend gemaakt hier problemen mee te hebben, daar auto niet conform koop contract is geleverd. Als mij bij levering was verteld, dat buiten de spiegels, ook de 3 genoemde opties ontbraken, had ik de auto niet afgenomen, op grond van non conformiteit. Renault geeft aan e.e.a. financieel te compenseren, want de genoemde opties zijn niet meer te leveren, dan wel in te bouwen.
Mijn vraag is kort en bondig, welk bedrag kan ik eisen van Renault, teneinde een passende compensatie te verwachten.

Merk: Renault
Type: Clio V
Bouwjaar: 2022
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 67 Kw

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een nieuwe Renault Clio gekocht. Voor de aflevering heeft men u medegedeeld dat er geen wegklapbare spiegels op zaten. U bent akkoord gegaan met een financiële regeling. Bij inspectie na de aflevering bleek dat er ook 3 veiligheidsopties ontbraken: de emergency brake system, de veilige afstand op de voorganger en de hill assist. Met het ontbreken van deze opties heeft u echter wel problemen. Als dit bij aflevering aan u was medegedeeld dan had u de auto niet afgenomen. De auto is immers niet geleverd zoals van tevoren was afgesproken. Renault wil u hiervoor financieel compenseren. Uw vraag is wat een passende compensatie zou zijn.

Nalevering van ontbrekende onderdelen

Is de auto niet in de afgesproken uitvoering geleverd of missen er accessoires dan kunt u van de verkoper eisen dat hij deze alsnog levert of monteert. De auto moet tenslotte voldoen aan wat bij de koop is afgesproken. De kosten hiervan zijn voor de verkoper. 

Ontbinding van de koopovereenkomst

Ontbinding van de koopovereenkomst betekent dat de verkoper de koopprijs terugbetaalt en dat u de auto teruggeeft. Dit kan alleen als:
- reparatie of vervanging niet mogelijk is
- de verkoper de auto niet wil repareren of vervangen
- reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
- herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
- het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van de auto in de weg staat.

Prijsvermindering

In plaats van (gehele) ontbinding kun je ook vragen om een prijsvermindering. Dat is een gedeeltelijke ontbinding, waarbij u een deel van de koopsom terugkrijgt. 

Conclusie

Gaat u akkoord met een gedeeltelijke ontbinding dan is het moeilijk om vast te stellen wat een redelijke compensatie zal zijn. Dat is namelijk persoonlijk. Het gaat hier niet zozeer om een optelsom van de onderdelen die niet zijn aangebracht. Het gaat hier om een veiligheidsaspect, dat in tijd van nood mensenlevens kan redden. Misschien heeft u de auto wel gekozen omdat juist deze opties op de auto zaten, of misschien waren deze opties alleen maar een leuke bijkomstigheid? Ik kan me voorstellen dat u in het eerste geval helemaal geen genoegen neemt met een compensatie maar dat u de koop wilt ontbinden. Het zijn immers essentiële veiligheidsverhogende middelen die ontbreken. In het tweede geval hangt het ervan af hoeveel waarde u eraan hecht dat deze opties op de auto zitten en met welke  compensatie uzelf genoegen zou nemen.

Op onze website vindt u een stappenplan klachten na aankoop.