Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ondeugdelijke leenauto

Vraag gesteld door D. Bruin op 21 februari 2022

kan garage mij verantwoordelijk houden voor ondeugdelijke leenauto?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag weten of een garage u verantwoordelijk kan houden voor een ondeugdelijke leenauto.

Bruikleen

Als een garagist u in afwachting van een reparatie een leenauto meegeeft is er formeel sprake van een bruikleen. De uitlener stelt een bepaalde zaak ter beschikking zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De lener de zaak na het gebruik of na de overeengekomen periode terug geven aan de uitlener.  

Verantwoordelijkheden lener

De lener moet in periode van bruikleen als goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de zaak zorgen. De lener mag de zaak alleen gebruiken waarvoor deze bestemd is of voor doeleinde zoals in de overeenkomst bepaalt. Als de zaak tijdens de periode van bruikleen kapot of teniet gaat, moet de lener de waarde daarvan vergoeden aan de uitlener als het verlies of de schade voorkomen had kunnen worden. Voor waardevermindering ten gevolge van normaal gebruik is de lener niet aansprakelijk.

Onkosten

Eventuele onkosten die onlosmakelijk met het gebruik van de geleende zaak verbonden zijn, komen voor rekening en risico van de lener. Als tijdens de periode van bruikleen buitengewone en noodzakelijke onkosten gemaakt moesten worden ten behoeve van het behoud van de zaak én welke zo dringend waren dat de uitlener hiervan niet vooraf op de hoogte gebracht hoefde te worden, dan kunnen deze kosten op de uitlener worden verhaald.

Gebreken

De uitlener moet de lener informeren over de hem bekende gebreken. Als deze gebreken schade kunnen veroorzaken en de uitlener de lener hiervan niet heeft verwittigd, dan is de uitlener aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Conclusie

In beginsel moet u als bruiklener zorgdragen dat u het geleende in dezelfde staat teruggeeft als waarin het u ter beschikking is gesteld. Voor waardevermindering ten gevolge van normaal gebruik bent u niet aansprakelijk. Als het geleende kapot of teniet gaat tijdens de periode van bruikleen en u dit had kunnen voorkomen bent u hiervoor wel aansprakelijk. Voor schade als gevolg van een gebrek aan de auto wat de uitlener bekend was is de uitlener aansprakelijk.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Auto uitlenen.