Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Oekraïner in Nederlandse auto laten rijden

Vraag gesteld door J. Wisse op 3 april 2022

Oekraïense in mijn Nederlandse auto laten rijden

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag weten of u de houder van een rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne in Nederland mag laten rijden in uw Nederlands gekentekende auto.

Rijden in Nederland

Er worden in Nederland o.a. eisen gesteld aan de bestuurder en aan het voertuig. Zolang de auto met het Nederlandse kenteken voldoet aan de eisen die in Nederland aan het voertuig gesteld worden en de bestuurder eveneens voldoet aan de gestelde eisen, is het toegestaan om in Nederland te rijden.

Geldigheid niet-EEA/EVA rijbewijs

Met ieder geldig buitenlands rijbewijs mag tijdens een toeristische verblijf in Nederland worden gereden. Als de categorieën op het rijbewijs op een andere manier zijn ingedeeld dan de categorieën A, B, C, D en E, dan is het verstandig om naast het buitenlandse rijbewijs een Internationaal rijbewijs te kunnen tonen. Op die manier kan een Nederlandse opsporingsambtenaar gemakkelijk beoordelen of de bestuurder op basis van het rijbewijs bevoegd is om deel te nemen aan het verkeer in het betreffende voertuig.

Verhuizen naar Nederland

Als de persoon in kwestie in Nederland of elders in de EU gaat wonen dan kan tot 185 dagen na aankomst in Nederland gebruik worden gemaakt van het buiten het EEA/EVA-gebied afgegeven rijbewijs. Na deze 185-dagen moet dan een Nederlands rijbewijs worden aangevraagd.

Omwisselen rijbewijs

Het in Oekraïne afgegeven rijbewijs kan niet worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs categorie B, omdat Oekraïne geen EEA/EVA-land is, noch heeft Nederland hiertoe een overeenkomst gesloten met Oekraïne.

Conclusie

Het rijbewijs uit Oekraïne geeft de bevoegdheid om in Nederland aan het verkeer deel te nemen bij een toeristisch (tijdelijk) verblijf. Als de houder van het Oekraïense rijbewijs naar Nederland verhuist, kan tot 185 dagen na aankomst gebruik worden gemaakt van het Oekraïense rijbewijs. Daarna moet een Nederlands rijbewijs moeten aangevraagd. Het Oekraïense rijbewijs kan niet worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Nadat het Oekraïense rijbewijs geen bevoegdheid meer geeft tot deelname aan het verkeer, zal voor de aanvraag van een Nederlands rijbewijs (opnieuw) examen gedaan moeten worden. In ieder geval tot 185 dagen na aankomst in Nederland mag u de houder van een Oekraïens rijbewijs in uw Nederlandse auto laten rijden. 

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina over buitenlands rijbewijs omwisselen