Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag een prijsverhoging worden doorberekend na aankoop van onze auto?

Vraag gesteld door R. Ossewaarde op 4 april 2022

Op de pagina https://www.anwb.nl/experts/juridisch/16/mag-de-verkoper-van-een-nieuwe-auto-2-dagen-voor-de-oplevering-de-prijs-verhogen
staat er wel een antwoord maar dat is dezelfde tekst als bij de Bovag. Ik zou het graag in gewone mensen taal willen lezen zodat iedereen het begrijpt.

Wij hebben n.l. op 3 januari 2022 een nieuwe elektrische auto besteld en de levering is nu gezet op 2 juli. Echter nu is deze auto ruim 1500 euro duurder geworden.
Moeten wij die verhoging ook betalen want wij hebben toch beide, garage verkoper en wij, getekend voor de koopprijs?
En dan staat er tussen de tekst van de garage doorheen volgens de Bovag voorwaarden.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

U heeft een nieuwe auto gekocht. Nu is de prijs met 1500 euro verhoogd. U vraagt of u deze verhoging moet betalen.

Bovag voorwaarden

In de Bovag voorwaarden is geregeld welke verhogingen mogen worden doorberekend. 
"Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Naast bovengenoemde wijzigingen worden tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s door berekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden."

Vaste prijs afgesproken?

Het is dus van belang om te weten wat de reden is van deze verhoging. Daarnaast is van belang of u een vaste prijs heeft afgesproken of niet. Dat kunt u op uw koopovereenkomst terugvinden.

Is er een vaste prijs afgesproken, dan mogen worden doorberekend:

  • wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke door de overheid

Is er geen vaste prijs overeengekomen, dan mogen worden doorberekend:

  • wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke door de overheid
  • prijsstijgingen die het gevolg zijn van fabrieks- en/of importeursprijzen en valutakoersen 

Andere prijsverhogingen zijn niet toegestaan. 

Ontbinden

U heeft als koper het recht om na een dergelijke prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden. Dit moet wel binnen tien dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging.