Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koopovereenkomst nieuwe auto bindend

Vraag gesteld door op 17 februari 2022

Koopovereenkomst opgemaakt dd. 30 nov.2021. Levering telkens uitgesteld, door leveringsproblemen Chips naar  eind april 2022. Is de overeenkomst bindend en/ of zijn prijs aanpassingen toegestaan?

Merk: Hyundai
Type: Bayon
Bouwjaar: 2022
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 100 pk
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


Op 30 november 2021 heeft u een koopovereenkomst gesloten voor een nieuwe Hyundai Bayon. De levering wordt steeds uitgesteld vanwege leveringsproblemen van de chips. Levering is nu uitgesteld naar eind april. Uw vraag is of de overeenkomst bindend is en of prijs aanpassingen zijn toegestaan. 

Ik ga ervan uit dat u de koop heeft gesloten onder de voorwaarden van de Bovag

De Bovag voorwaarden zeggen over prijswijzigingen en levering het volgende:

Artikel 4 - Prijswijzigingen

1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 6 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: - als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren; - als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim

1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Conclusie

Is er op de koopovereenkomst een vaste prijs afgesproken dan mag de verkoper de prijs niet verhogen, tenzij het een heffing is van overheidswege. 
Is er sprake van een vaste leveringsdatum dan is de verkoper in verzuim en dan kan de koper de overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de koper de verkoper eerst in gebreke stellen en nog drie weken de tijd geven om nog te leveren. Binnen die termijn mag de verkoper de prijs alleen verhogen als er een heffing door de overheid wordt doorberekend.

Meer informatie over leveringstermijn vindt u op onze website.