Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Jaarplaats ontruimen na opzegging door recreant

Vraag gesteld door op 23 maart 2022

Wij hebben11 jaar geleden een stacaravan / chalet gekocht op een kampeer terrein die volgens de Recron voorwaarden werkt.
Nu hebben wij besloten daar weg te gaan en dus de plek te Ontruimen.
Binnen de Recron voorwaarden staat (art 15.3);
In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door de recreant
dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op
te leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.
Mijn vraag is nu wat de ondernemer volgens de Recron voorwaarden onder "opruimen" mag verwachten.
Concreet; ben ik bijvoorbeeld verplicht de schuur, beplanting en het tegelterras te verwijderen? Deze waren reeds aanwezig toen ik 11 jaar geleden de stacaravan (via de ondernemer) heb overgenomen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft de overeenkomst voor de huur van een vaste staplaats op een Recron recreatiepark opgezegd. Op de staplaats zijn naast het kampeermiddel een schuur, terrastegels en beplanting aanwezig. Deze zaken waren reeds aanwezig bij aanvang van de huurovereenkomst. U wilt graag weten of u de overige zaken die op de staplaats staan moet verwijderen om te voldoen aan uw verplichting de plaats ontruimd en opgeruimd ter beschikking te stellen van de ondernemer.

Ja, bij opzegging door de recreant, dient de recreant alles te verwijderen dat op de plaats aanwezig is of aanwezig is geweest. Alleen eigendommen van de ondernemer mogen blijven staan.

Algemeen huurrecht

Op grond van het algemeen huurrecht dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst te worden opgeleverd in de staat waar het gehuurde zich bevond bij aanvang van de huurovereenkomst voor zover hier een beschrijving van is gemaakt (art. 7:224 BW). Uitzonderingen hierop zijn geoorloofde veranderingen en toevoegingen. Ook hetgeen door ouderdom beschadigd is geraakt of teniet is gegaan is van deze regel uitgezonderd. Als er geen beschrijving is opgemaakt dan wordt de huurder veronderstelt het gehuurde te hebben ontvangen in de staat zoals het gehuurde is bij oplevering.

Regelend recht

De bepaling omtrent de oplevering is van regelend recht. Als partijen geen afspraken maken omtrent de oplevering, dan geldt het huurrecht. Maken partijen wel afspraken rondom de oplevering van het gehuurde dan gelden deze afspraken.

Recron voorwaarden

In artikel 15 lid 1 van de Recron voorwaarden is bepaald dat onder ontruiming moet worden verstaan: het van de plaats en van het terrein verwijderen van al hetgeen zich op de laatste dag van de overeenkomst op de plaats bevindt of heeft bevonden, uitgesloten eigendommen van de ondernemer.

Conclusie

De Recron voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u en de ondernemer. In de Recron voorwaarden is bepaald dat bij opzegging door de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd moet worden opgeleverd. Onder ontruiming moet blijkens de Recron voorwaarden worden begrepen dat de plaats schoon en leeg wordt opgeleverd. Alleen eigendommen van de ondernemer mogen ter plaatsen blijven.
Het staat u uiteraard vrij om de eigendom van de thans aanwezige zaken over te dragen aan de ondernemer, eventueel om niet. Zonder aanvaarding van deze zaken, bent u echter gehouden ook de terrastegels, schuur en beplanting te verwijderen.