Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hogere prijs caravan doorberekenen aan koper

Vraag gesteld door op 6 april 2022

Ik heb op 24 sept. 2021 een caravan gekocht die door de fabrikant nog geproduceerd moet worden. Dit dmv een orderbevestiging waarin de prijs is opgenomen én ondertekend is door de dealer en mij. Levertijd is afgesproken in mei 2022.
Kan de dealer nog, ivm de hoge inflatie, nog een prijswijziging doorvoeren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in september 2021 een nieuwe caravan gekocht die naar verwachting in mei 2022 zal worden afgeleverd. U wordt bijna dagelijks geconfronteerd met prijsverhogende omstandigheden en forse inflatiecijfers. U wilt graag weten of de verkoper de overeengekomen prijs kan verhogen.

Afspraak is afspraak

In beginsel zal de verkoper de overeengekomen caravan en accessoires moeten leveren tegen de overeengekomen prijs. Partijen kunnen echter overeenkomen dat een product zal worden geleverd tegen een niet-vaste prijs. In dat geval zal de overeengekomen zaak geleverd worden tegen de dan geldende catalogusprijzen.

BOVAG voorwaarden

In de toepasselijke BOVAG voorwaarden is opgenomen dat wijziging van de prijs als gevolg van een wijziging van de toepasselijke belastingen en heffingen van overheidswege altijd aan de koper worden doorberekend. Voorts is bepaald dat als partijen een niet-vaste prijs zijn overeengekomen ook prijswijzigingen als gevolg van wijziging van fabrieks- of importprijzen alsmede wijzigingen in de valutakoersen mogen worden doorberekend. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 10 dagen na aanzegging van de prijswijziging te ontbinden.  

Overeenkomst

Uit de overeenkomst blijkt dat partijen een prijs zijn overeengekomen voor de levering van het kampeermiddel. Omdat er verder geen bijzondere voorwaarden worden vermeldt, moet dit worden begrepen als een overeengekomen vaste prijs.

Conclusie

U bent een vaste prijs overeengekomen voor de levering van de caravan en accessoires. Behoudens prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen in de toepasselijke belastingen en heffingen van overheidswege, zal de verkoper u de caravan en accessoires tegen de overeengekomen prijs moeten leveren.

Meer weten?

Tips caravan kopen
Juridisch advies bij koop en onderhoud