Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dure reparatie na 90.000 km

Vraag gesteld door V. Klaphake op 24 maart 2022

Reparatiekosten € 2843,50. Ik heb de importeur en de dealer benaderd over deze vroege en dure reparatie, maar kom niet verder. Het is gebeurd buiten de garantietermijn en ik heb voor de reparatie niet eerst contact gezocht met de leverancier (Valleiautogroep Ede), en zou daarom niet in aanmerking komen. Had dat perse gemoeten? Ik ben daarmee niet bekend en bovendien moet ik dan met een kapotte auto van hier (Oss) naar Ede. Ik heb de reparatie laten verrichten door een gespecialiseerd bedrijf in versnellingsbakken. Mijn vraag: is dit de normale procedure of wordt ik afgescheept met een smoes?
Mijn idee, bij een dergelijke auto, nieuwprijs bijna € 35.000, mag dit niet gebeuren. Ik rijd ongeveer 15.000km per jaar, een veelrijder zou dan wel in aanmerking zijn gekomen voor coulance. Het voelt buitengewoon oneerlijk.
Wat staat mij mogelijk nog open aan mogelijkheden om tot een “regeling” te komen

Merk: Volkswagen
Type: Golf Sportsvan 1.2 T’Sijen, DSG 7
Bouwjaar: 2016
Brandstof: Benzine
Motorvermogen: 110
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een dure reparatie laten uitvoeren door uw onderhoudsgarage. Uw onderhoudsgarage noch de fabrikant/importeur blijkt bereid tot enige coulance. U wilt graag weten of u rechtens gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte kosten kunt afdwingen.

Non-conformiteit

Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Gebrek onduidelijk

Het is op dit moment nog onduidelijk wat het gebrek precies is. Het is dus ook niet duidelijk of er sprake is van een gebrek en of u dit gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten. 

Verlies van rechten

De koper moet de verkoper in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als de koper dit nalaat en een derde de reparatie laat uitvoeren, verspeelt de koper daarmee zijn rechten. De koper moet de reparatiekosten aan de reparateur betalen en kan deze in beginsel niet verhalen op de verkoper. De verkoper is alleen verplicht de kosten voor reparatie te vergoeden als de verkoper ondanks daartoe te zijn aangemaand, nalaat om aan zijn verplichting tot herstel te voldoen.

Fabrieksgarantie

Binnen de fabrieksgarantie kan een koper (meestal) het voorgeschreven onderhoud laten uitvoeren binnen het dealernetwerk, om te voldoen aan de garantievoorwaarden. Ook kunnen de garantiebepalingen worden ingeroepen tegen de bij het dealernetwerk aangesloten ondernemingen.
Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Verkoper of fabrikant

De fabrikant/importeur kan buiten de fabrieksgarantie niet rechtstreeks worden aangesproken tot kosteloos herstel door een (consumenten)koper. Op grond van de Nederlandse wet kunt u uw rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product. De fabrikant/importeur kan uiteraard wel uit coulance een aanbod doen. Als de fabrikant/importeur geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van een probleem met een door haar geproduceerde auto, dan beperkt dit de rechten van de koper tegenover de verkoper niet.    

Conclusie

Het is niet duidelijk of de reparatie die u heeft moeten laten uitvoeren het gevolg is van een gebrek. Ook is onduidelijk of dit gebrek vervolgens kwalificeert als non-conformiteit. Als er sprake was van non-confromiteit en u dit had kunnen bewijzen, dan heeft u formeel juridisch uw rechten verspeelt door de verkoper niet in de gelegenheid te stellen dit gebrek te verhelpen. U had na verval van de fabrieksgarantie sowieso geen rechten ten opzichte van de fabrikant/importeur.

Desondanks kan het raadzaam zijn om alsnog vast te laten stellen of er sprake was van een non-conform product. Soms blijkt de verkoper in dat geval alsnog bereid om de gemaakte kosten (deels) te vergoeden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over stappenplan klachten na aankoop