Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto heeft niet alle geadverteerde opties

Vraag gesteld door op 8 maart 2022

Vorige week hebben wij een auto gekocht waarbij op het advertentie stond vermeld ''stoelmassage'' en ''stoelverwarming''. In de showroom heb ik dit aan de verkoper nagevragd en hij bevestigde dat deze opties aanwezig zouden zijn.

Echter, nadat wij de auto gekocht hebben en thuis aankwamen, ben ik er achtergekomen dat de auto deze opties niet heeft. Na telefonisch contact met het bedrijf hebben zij bevestigd dat ze wisten dat deze opties er niet waren, en dat de update van de advertentie traag verliep op marktplaats. Maar waarom dan ter plekke bevestigen? Hier hadden ze geen antwoord op.

Ik heb voorgesteld om de ontbrekende opties vooralsnog in te bouwen.
Het bedrijf geeft na onderzoek aan dat alleen de realisatie van de stoelverwarmingen €1500 zouden gaan kosten, en de stoelmassage functie technisch gezien niet zou lukken.
Omdat zij de kosten voor hertsel van de ontbrekende opties te hoog vinden, willen zij aleen de auto terugkopen en geen vergoeding betalen.
Ik heb voorgesteld om da alleen de stoelmassage functie op mijn kosten te nemen en alleen de kosten voor stoelmassage zou willen ontvangen als vergoeding. Ook hier gaan ze niet mee akkoord.

Heb ik juridisch gezien als consument ander optie dan alleen de auto terug te verkopen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een jonge occasion gekocht (Peugeot 5008 uit 2017), die volgens de advertentie een aantal specifieke eigenschappen zou hebben. De auto zou zijn uitgevoerd met massagestoelen en stoelverwarming. In de showroom heeft u nog expliciet naar deze opties geïnformeerd. Bij thuiskomst blijkt de auto deze opties toch niet te hebben. De verkoper heeft aangegeven dat het achteraf inbouwen van de stoelverwarming en de stoelmassage-optie in alle redelijkheid niet mogelijk is. De verkoper is wel bereid om de koop te ontbinden en u het aankoopbedrag alsdan te retourneren. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Conformiteit
De auto voldoet niet aan uw verwachtingen die u op grond van de overeenkomst, de advertentie en de mededelingen van de verkoper mocht hebben. Dit wordt ook door de verkoper bevestigd. Nu de auto niet voldoet aan de overeenkomst, heeft u recht op correcte nakoming. U heeft daarbij de keuze tussen aflevering van wat ontbreekt, herstel van het gebrek of vervanging van het de auto. Als koper kunt u voorts de koop ontbinden of prijsvermindering vorderen, als herstel of vervanging onmogelijk zijn of niet van de verkoper kunnen worden gevergd.


Beperkingen bij recht op correcte nakoming
Herstel van de afgeleverde zaak, zodat deze wel voldoet aan de overeenkomst, kan alleen worden gevorderd als de verkoper hieraan in redelijkheid kan voldoen. Het is de vraag of een vordering tot herstel in dit geval de redelijkheidstoets zal doorstaan. De objectieve meerwaarde van de optie voor de restwaarde is gering (+/- € 500,-) en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn hoog, voor zover het technisch haalbaar is. Een vordering tot vervanging zal mijns inziens evenmin slagen. Bij af-fabriek auto´s is het moeilijk twee min of meer identieke auto´s te vinden. Bij tweedehands auto´s is dit nagenoeg onmogelijk.

Misleidende handelspraktijk
Als alternatief voor uw rechten bij non-conformiteit kunt u ook overwegen de overeenkomst (gedeeltelijk) te vernietigen of schadevergoeding te eisen. Op grond van art. 6:194 BW kwalificeert het doen van mededelingen die misleidend zijn, o.a. ten aanzien van de eigenschappen van de aangeboden goederen of diensten, als onrechtmatig.

Conclusie
Nu de toegezegde opties blijken te ontbreken is er sprake van non-conformiteit. U kunt in beginsel van de verkoper eisen dat de ontbrekende opties alsnog worden ingebouwd/afgeleverd. Het is echter de vraag of dit in redelijkheid van de verkoper verlangd kan worden. In dat geval resteert de vordering tot ontbinding van de overeenkomst of de vordering tot prijsvermindering. Alternatief kunt u de vordering tot schadevergoeding baseren op het onrechtmatige handelen van de verkoper. Ten slotte kunt u de overeenkomst om die reden ook vernietigen.
Ingeval u er onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kunt u deze vragen of zij u bijstaan. 

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Geschillencommissie Voertuigen - ANWB