Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid bij schade door vulpistool

Vraag gesteld door T. Zwart op 9 maart 2022

Ik stond met mijn auto geparkeerd bij een onbemand TinQ tankstation en stond hier te wachten op een vriend die aan de andere kant stond te tanken. Ik zat in mijn auto te wachten naast de vulpistolen aan de andere kant. Ik ben mijn auto niet uit geweest en heb dus ook niet getankt. Toen wij aan kwamen rijden stond er ook niemand te tanken.

Nu is het geval dat er ineens een tankslang/vulpistool uit de houder viel en deze tegen mijn auto aankwam. Hierdoor heb ik lakschade, een scheur en een deuk gekregen.

Die avond direct contact opgenomen met TinQ en na 3 weken (!) dan eindelijk een reactie mogen ontvangen. Hierin gaven ze het volgende aan: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de klant die voor u heeft getankt en de nozzle/vulpistool niet goed in de houder heeft teruggehangen."

Maar is dit ook echt zo? Ik heb niet getankt en ook zag ik niemand voor mij tanken. Ik heb geen rechtsbijstandverzekering.

Ik vraag me af of ik hier nog iets tegen kan doen en of ze echt niet verantwoordelijk zijn voor dit incident.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft u uw auto opgesteld bij een onbemand tankstation, terwijl u wachtte op een kennis. U heeft zelf dus niet getankt. Plotseling en zonder duidelijke aanleiding viel een van de vulpistolen uit de houder tegen uw auto aan, met een deuk, een scheur en lakschade als gevolg. De exploitant van het tankstation heeft uw aansprakelijkheidstelling afgewezen en heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor het niet deugdelijk terugplaatsen van de vulpistolen in de houder. U wilt graag weten of u de exploitant desondanks met succes aansprakelijk kunt stellen voor de door u geleden schade.

Schade en aansprakelijkheid

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander aansprakelijk is voor de schade. De benadeelde zal dus moeten bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de door hem geleden schade.

Bewijs

U zult als benadeelde moeten bewijzen dat er sprake is van een onrechtmatig doen of nalaten, de daad toerekenbaar is, er sprake is van schade, er een causaal verband bestaat tussen de schade en het onrechtmatig handelen/nalaten en dat er een relatie bestaat tussen de veroorzaakte schade en het beschermde belang.

Aansprakelijkheid tankstation

De tankstation houder is verantwoordelijk voor de brandstof-installatie. Zolang de partijen die gebruik maken van deze installatie de instructies opvolgen, is de tankstation-houder in beginsel aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de installatie. De exploitant heeft een zogenoemde zorgplicht voor het terrein en het functioneren van de installatie.

Onbemand tankstation

De zorgplicht voor de installatie en het terrein weegt zwaarder bij een bemand, dan bij een onbemand tankstation. Blijkens jurisprudentie voldoet de exploitant van een onbemand tankstation meestal aan diens zorgplicht als de werking van de installatie wekelijks wordt gecontroleerd en het terrein met een zelfde frequentie wordt schoongemaakt/onderhouden.  

Conclusie

Het zal in dit geval erg lastig zijn om te bewijzen dat de exploitant van het tankstation onrechtmatig heeft gehandeld. U kunt overwegen om de videobeelden van het tankstation op te vragen en/of onderzoek in te stellen naar de werking van de installatie.
Als echter blijkt dat het vulpistool door een vorige bezoeken niet goed is teruggeplaatst in de houder, dan zal de exploitant in de regel niet aansprakelijk zijn voor uw schade. In dat geval kunt u van de voorgaande bezoeker (mogelijk) wel schadevergoeding vorderen.  

Meer weten?
Schade claimen - ANWB