Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding op een parkeerterrein

Vraag gesteld door J. van Grinsven op 13 februari 2022

Ik heb een aanrijding gehad op een parkeerterrein. Ik reed achteruit weg uit het parkeervak. Stukje voor stukje omdat er auto’s en personen waaronder kinderen achterdoor kunnen komen. Er komt een auto in behoorlijke vaart aangereden (omdat ze een vrij plekje zag) die achteruit rijdt en tegen mijn auto rijdt. Ik zag haar aankomen en stopte en stond stil op moment van de aanrijding. Schade aan bumper en spatbord achter. De bestuurster van de auto geeft na het uitstappen meteen naar mij aan dat zij mij niet gezien had. Ik heb meteen foto’s gemaakt van de situatie.
‘s Avonds hebben we het schadeformulier ingevuld maar zij wil niet op het formulier vermelden dat zij mij niet had gezien. Ik heb opgeschreven dat ik stil stond op het moment dat ik aangereden werd. Wij hebben het formulier allebei ondertekend. Zij had bovendien al een schade aan haar auto. Ik heb sinds november 2021 een nieuwe occasion die schadevrij is.
Mijn tussenpersoon zegt dat hij verwacht dat de verzekering oordeelt dat we beiden de eigen schade zullen moeten betalen. Hij schat mijn schade op €1500 maar het kan ook fors meer zijn, zegt hij.
Verder zegt hij dat onder ‘stilstaan’ wordt verstaan dat je auto minimaal zo’n 15 tellen stilstaat.
Ik heb grote moeite met het gemak waarmee hij praat over de grootte van het vage schadebedrag dat ik zelf moet ophoesten, dan ook nog eens door de schuld van een ander. En het verhaaltje van de 15 tellen lijkt mij uit de duim gezogen.
Ben ik aansprakelijk voor de schade aan mijn auto die door de tegenpartij is aangebracht.

Graag uw oordeel over deze kwestie.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


U reed voorzichtig en langzaam achteruit weg uit het parkeervak op een parkeerterrein. Een andere auto kwam nogal snel achteruit aangereden omdat ze een vrije parkeerplek zag. Omdat u haar zag aankomen stopte u en stond u stil op het moment van de aanrijding. De andere bestuurder meldde direct dat ze u niet gezien had. Later heeft u gezamenlijk het schadeformulier ingevuld, maar de tegenpartij wilde niet opschrijven dat ze u niet gezien had. Volgens de tussenpersoon zou in deze situatie ieder de eigen schade moeten betalen. Ook zegt hij dat onder 'stilstaan' wordt verstaan dat de auto minimaal 15 tellen stilstaat. U vindt dit een vreemd verhaal en uw vraag is of u aansprakelijk bent voor de schade aan uw eigen auto, ondanks dat de tegenpartij dit veroorzaakt heeft.

Bijzondere manoeuvre

In artikel 54 RVV is het volgende opgenomen: ‘Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.’

Schade

Het uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat de andere partij aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Wanneer er een aanrijding plaats heeft in een parkeergarage of op een parkeerterrein, dan is er doorgaans sprake van schulddeling. Als beide partijen achteruit rijden dan zijn beiden aansprakelijk voor 50% van de schade van de ander. Dit is anders als één van beide bestuurders kan bewijzen dat hij dusdanig lang stilstond dat kan worden aangenomen dat de auto niet meer achteruit reed. Deze stilstand, disculperende stilstand, moet meer dan 15 seconden zijn. Dit moet u dus kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door middel van een getuigenverklaring. Is dat het geval dan kunt u zich disculperen, wat betekent dat u niet aansprakelijk zou zijn.

Aansprakelijkheid

Hoe de aansprakelijkheid wordt geregeld hangt dus heel sterk af van het ingevulde schadeformulier, wat partijen verklaren en wat de eventuele getuigen verklaren. 

Hoogte van de schade

Uw garage kan een schatting maken van de hoogte van de schade aan uw auto. Bij een dergelijk schadebedrag zal er een expert worden ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij. Bent u ook verzekerd voor schade aan uw eigen auto, of bent u verzekerd voor rechtsbijstand, neem dan contact op met de verzekering. De verzekering zal u bijstaan bij het schadeverhaal. Bent u alleen WA verzekerd dan dient u de verzekering van de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen. 

Een stappenplan voor het verhalen van schade vindt u op onze website.