Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang verlenen

Vraag gesteld door B. Nossent op 20 november 2021

Fietser op het fietspad en auto op de weg rijden parallel aan elkaar en naderen een T kruising. Fietser wil oversteken en auto wil rechtsaf. Beide moeten voorrang verlenen aan het kruisende verkeer. Dit is aangegeven met haaientanden en bord. Wanneer de kruisende weg vrij is, wie heeft er dan voorrang? De overstekende fietser of de rechts afslaande auto ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Een fietser en een automobilist rijden evenwijdig aan elkaar op een weg en naderen een T-splitsing. Het verkeer op de kruisende weg heeft voorrang, dit is aangegeven met verkeersbord B6 en met haaietanden op het wegdek (zowel op het fietspad als op de rijbaan). Nadat de weg vrij is willen de fietser en automobilist hun weg vervolgen. De fietser wil rechtdoor, de automobilist wil rechts afslaan. U wilt graag weten of de automobilist de fietser moet laten voorgaan.

De automobilist moet de fietser voor laten gaan. Na het voor laten gaan van het verkeer op de kruisende weg, geldt de verkeersregel dat bestuurders die afslaan het verkeer dat zich links of rechts dicht achter hen bevindt, voor moet laten gaan.

Haaietanden

OP grond van art. 80 RVV 1990 is de betekenis van haaietanden dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Afslaan

Op grond van art. 18 lid 1 RVV1990 moeten bestuurders die afslaan het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

Verkeer

Op grond van art. 1 RVV 1990 is de definitie van verkeer: alle weggebruikers. Daar waar het RVV 1990 voorschrijft dat men voorrang moet verlenen aan al het overige verkeer, moet dus voorrang worden verleend aan alle weggebruikers inclusief fietsers en voetgangers.

Voor laten gaan

De verkeersregels bepalen dat een verkeersdeelnemer ander verkeer of andere verkeersdeelnemers voor moet laten gaan. Dit betekend niet dat andere verkeersdeelnemers een recht op voorrang hebben. Voorrang moet men niet nemen, maar krijgen.

Conclusie

Eerst moeten zowel de automobilist als de fietser voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Het verkeersbord B6 en de haaietanden op het wegdek schrijven dit voor. Nadat de kruisende weg vrij kan worden gepasseerd wil de automobilist afslaan en moet daarom o.a. voorrang verlenen aan verkeer dat zich rechts dicht achter zich bevindt.  

Meer weten? Lees over de verkeersregels in Nederland.