Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vliegwiel en koppeling non-conform

Vraag gesteld door op 5 januari 2022

Onze FIAT 500L maakt sinds korte tijd een brommend geluid en schakelt zwaarder dan voorheen.
Gisteren is de auto onderzocht bij de dealer waar de auto is aangeschaft en onderhouden. De dealer heeft geconstateerd dat het vliegwiel defect is en dat de koppeling moet worden vervangen.
De kosten van de reparatie bedragen 1540 euro.

Ik ben van mening dat dit probleem nu nog niet mag optreden gezien de leeftijd en de km stand.

Welke tegemoetkoming in de kosten mag ik verwachten van de dealer en van FIAT Nederland ?

De auto is in dec 2016 op kenteken gezet (garagevoorraad waarmee niet is gereden) en in maart 2018 door ons gekocht.
Huidige kilometerstand is 62.500 km.
De auto is door de dealer onderhouden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft de dealergarage geconstateerd dat de koppeling inclusief het vliegwiel vervangen moet worden. U heeft de auto altijd door de dealer laten onderhouden en vindt dat u op basis van de kilometerstand van de auto (Fiat 500L, 62500 km uit 2016) in redelijkheid een langere levensduur mocht verwachten. De kosten voor de noodzakelijke reparatie zijn begroot op € 1540,-. U wilt graag weten of en zo ja welke tegemoetkoming in deze kosten u mag verwachten.

Conformiteit

U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en zonder ernstige overlast voor de koper worden uitgevoerd.

Bewijs

De koper moet het gebrek bewijzen en dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben én dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Herstel

Het uitgangspunt van de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Een vliegwiel en koppeling zijn wel aan enige slijtage onderhevig. Bij normaal gebruik en onderhoud zou men een drievoudige levensduur mogen verwachten dan de door u genoemde km-stand. Het bouwjaar van de auto is in dit geval minder relevant omdat vast staat dat de auto feitelijk pas maart 2018 voor het eerst in gebruik is genomen.

Bekend gebrek

De zogenoemde Twin Air uitvoering van het vliegwiel, die mogelijk ook in uw Fiat 500L gebruikt is, staat wel bekend om problemen met de koppeling en het vliegwiel. Uitgaande van deze uitvoering kan gesteld worden dat er waarschijnlijk sprake is van een gebrekkig onderdeel en dat dit gebrek al bestond bij aflevering van de auto.

Conclusie

Dat de koppeling en het vliegwiel bij de door u genoemde km-stand moeten worden vervangen is naar het oordeel van onze Automotive Experts echt te vroeg. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van non-conformiteit. Kosteloos herstel is, omdat het onderdeel aan slijtage onderhevig is, niet redelijk. Een verdeling waarbij u 1/3 van de kosten betaald lijkt in dit geval redelijk.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB