Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verschil houderschap en eigendom auto

Vraag gesteld door E. Sandino op 28 december 2021

Hoe kan ik aan derden/instanties aantonen dat de persoon op wiens naam het kentekenbewijs is anders is dan de eigenaar.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten hoe u kunt aantonen dat de persoon op wiens naam het kentekenbewijs iemand anders is dan de eigenaar.

Een tenaamstelling van een auto brengt niet het eigendom met zich mee. Een kentekenbewijs is slechts een bewijs van houderschap en dus geen bewijs van eigendom van betreffende auto.

Op basis van de wet wordt de bezitter van een goed vermoed de eigenaar te zijn. Het kentekenbewijs geeft dus een vermoeden van eigenaarschap, maar legt niet definitief vast wie de eigendom heeft. Als iemand anders dan de houder eigenaar claimt te zijn, komt het vaak aan op de vraag of iemand kan bewijzen dat een bepaalde zaak zijn eigendom is (bijvoorbeeld door een koopovereenkomst of bankafschrift).

Al met al kan dat lastig zijn. Het lijkt me dat als u bewijs van eigenaarschap wilt, dit het beste notarieel kan worden vastgelegd. U kunt hierover advies inwinnen bij de Notaristelefoon.