Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerd zonnepaneel op camper

Vraag gesteld door op 30 november 2021

In de offerte is uit gegaan van TopSolar Paneel 210watt Mono, echter toen ik de camper kwam halen was er een zonnepaneel van 180watt geplaatst zonder mij hierover te informeren. Dus had ik geen keus om naar en ander te gaan waar ik van wist dat die het goed koper kon doen. Daarom ben  ik speciaal naar OFF-GRID campers gegaan omdat die wel duurder was maar dan had ik wel 210watt gehad wat is u juridisch advies?  

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een zonnepaneel laten plaatsen op uw camper. U bent overeengekomen dat er een paneel met een opbrengst van 210 Watt zou worden geleverd en geplaatst. U heeft geconstateerd dat een 180 Watt paneel is afgeleverd en dit panel met lagere opbrengst wordt ook vermeldt op de factuur. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Samengestelde overeenkomst

U bent overeengekomen dat een 210 Watt zonnepaneel met toebehoren geleverd en gemonteerd zou worden. Deze overeenkomst heeft kenmerken van zowel een koopovereenkomst als van de overeenkomst van opdracht. Bij een samengestelde overeenkomst is de hoofdregel dat de wettelijke bepalingen naast elkaar van toepassing zijn. Als deze bepalingen strijdig zijn bepaald de rechter welke wettelijke regeling voorrang moet krijgen, tenzij er sprake is van dwingend recht.  

Koop en conformiteit

Op grond van de wet moet de verkoper een product leveren dat voldoet aan overeenkomst. In dit geval voldoet het geleverde en gemonteerde zonnepaneel niet aan de overeenkomst en is er zodoende sprake van non-conformiteit. Een andere zaak dan overeengekomen of een zaak van een andere soort is non-conform (art. 7:17 lid 3 BW). Op grond van art. 7:21 BW kunt u daarom aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging eisen van de verkoper.

Bewijs

U zult bij een beroep op non-conformiteit moeten aantonen dat het afgeleverde product niet voldoet aan de overeenkomst. U kunt dit mijns inziens op basis van de offerte bewijzen. Dat de ondernemer vervolgens een factuur uitschrijft waarop een 180 Watt zonnepaneel vermeldt wordt doet niets af aan het feit dat de levering van een 210 Watt zonnepaneel is overeengekomen.

Conclusie

Ik raad u aan om de factuur te betwisten om een credit-nota te vragen. Voorts raad ik u aan om correcte nakoming te vorderen en vervanging van het zonnepaneel te eisen. Op grond van de wettelijke regeling omtrent non-conformiteit kunt u eisen dat een zonnepaneel wordt afgeleverd dat voldoet aan de overeenkomst. Nadat de overeenkomst wel correct is nagekomen raakt u het bedrag verschuldigd dat is geoffreerd.

Meer weten?
Wat kan je eisen? - ANWB 
Stappenplan klachten na aankoop - ANWB