Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergoeding bij opzegging vaste staplaats

Vraag gesteld door A. Wernke op 7 november 2021

Wij hebben via de media gehoord dat wij van de camping af moeten, maar hebben nog steeds geen officiële opzegging gehad en wel zelf opgezegd. Na 48 jaar op die camping gestaan te hebben, vinden wij dat wij recht hebben op een vergoeding zoals die beschreven staat in de Recron voorwaarden. De camping is dit niet van plan, maar heeft het wel bij een aantal mensen gedaan. In hoeverre kunnen wij hier iets aan doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt al 48 jaar een vaste staplaats op een Recron camping en heeft uit de media begrepen dat u zult moeten vertrekken. U heeft nog geen officiële opzegging van de overeenkomst van campingeigenaar ontvangen en heeft daarom besloten de overeenkomst zelf op te zeggen. U heeft van mederecreanten begrepen dat zij een vergoeding krijgen van de campingeigenaar op grond van de Recron voorwaarden. U wilt graag weten of u ook aanspraak maakt op deze vergoeding.

Opzeggen door recreant

De recreant kan de huurovereenkomst voor een vaste plaats op een Recron camping altijd opzeggen. Wel moet de schriftelijke opzegging de ondernemer, uiterlijk 2 maanden voor het einde van het lopende overeenkomstjaar, bereikt.  Dit volgt uit artikel 10 van de Recron voorwaarden vaste plaatsen.

Opzeggen door ondernemer

De ondernemer kan de overeenkomst niet zomaar opzeggen. Alleen in de in artikel 11 van de Recron voorwaarden genoemde gevallen, kan de ondernemer de overeenkomst opzeggen. De ondernemer moet steeds ten minste een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden en moet schriftelijk per aangetekend schrijven  of persoonlijk overhandigde brief opzeggen.

Herstructurering

Als de door de recreant gehuurde staplaats komt te vervallen vanwege een voorgenomen herstructurering, kan de overeenkomst door de ondernemer worden opgezegd. Het herstructureringsplan moet dan wel voldoende concreet en uitvoerbaar zijn. Bij herstructurering geldt een opzegtermijn van een jaar tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.

Tegemoetkoming in de verplaatsings/verwijderingskosten

Als er in het geval van herstructurering geen gelijkwaardige plaats op het terrein beschikbaar is, er alleen een vergelijkbare plaats beschikbaar is maar de recreant moet bijdragen in de aanlegkosten of het kampeermiddel niet meer verplaatst kan worden en voor een ander kampeermiddel geen gelijkwaardige plaat beschikbaar is, dan maakt de recreant aanspraak op een vergoeding. Naaste de vergoeding mag de recreant ook de laatste 6 maanden van de opzegtermijn gebruik maken van de plaats zonder hiervoor huur verschuldigd te raken of heeft de recreant recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst na het ontruimen van de staplaats.  

Conclusie

De huurder van een vaste staplaats heeft alleen recht op een vergoeding als de huurovereenkomst door de ondernemer vanwege herstructurering wordt opgezegd. In uw geval heeft u de overeenkomst opgezegd en bestaat er zodoende geen recht op een vergoeding.

Voor meer informatie over herstructurering op Recron recreatieparken, verwijs ik u graag naar onze website.