Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verdeling schade na aanrijding met snorfiets

Vraag gesteld door op 5 december 2021

Ik (automobilist) ben aangereden door een scooter die van rechts kwam. De scooter had daar alleen helemaal niet mogen rijden, hij reed op het fietspad dat bestemd is voor verkeer richting leiden, hij reed richting Katwijk. Hij had op het fietspad aan de overkant moeten rijden. Ondanks dat, vindt de verzekeringsmaatschappij dat ik 100% aansprakelijk ben. Is dit terecht?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een aanrijding. De bestuurder van een snorfiets is tegen uw auto aangereden. Deze snorfietser reed tegen de richting in op het (brom)fietspad en kwam daarbij zodoende voor u van rechts. De verzekeringsmaatschappij heeft aangegeven dat u uw eigen schade volledig draagt en heeft aansprakelijkheid erkent ten aanzien van de schade aan de snorfiets. U draait hierdoor op voor 100% van de schade. U bent het hier niet mee eens en wilt graag weten of dit terecht is en of u hier iets tegen kunt doen.

Iedereen draagt eigen schade, tenzij

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de ontstane schade. Als een ander aansprakelijk is voor de ontstane schade betekend dit niet automatisch dat de volledige schade op die ander of diens verzekeraar verhaald kan worden.

Eigen schuld

Als een ongeval deels te wijten is aan eigen schuld, dan wordt de schadevergoedingsplicht evenredig beperkt aan de mate waarin het onrechtmatig handelen heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Mijns heeft de verkeersfout van de snorfietser bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het zou daarom passend zijn als uw schadevergoedingsplicht ten aanzien van de snorfietser enigszins wordt beperkt.

Voor de schade aan uw voertuig geldt mijns inziens dat de snorfietser hiervoor aansprakelijkheid is en na een eigen schuld-correctie uwerzijds een gedeelte van uw schade zou moeten vergoedt. Het lijkt mij daarom redelijk dat in dit geval bijvoorbeeld gekozen wordt voor een verdeling van 70/30, waarbij u 70% van de eigen schade draagt en 70% van de schade van de bromfietser vergoedt.

WAM-verzekering

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is er sprake van een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar. De verzekeraar maakt een afweging en besluit zelfstandig of en in hoeverre aansprakelijkheid wordt erkend.

Klachten en KIFID

Ondanks dat een verzekeraar geen toestemming van de verzekerde nodig heeft om aansprakelijkheid te erkennen of schade uit te keren, moet een verzekeraar schadeclaims wel zorgvuldig behandelen. Als de verzekeraar onzorgvuldig handelt, kunt u een klacht indienen en eventueel het geschil hieromtrent voorleggen aan KIFID. Let op, KIFID geeft geen oordeel over het aansprakelijkheidsvraagstuk, maar kijkt alleen of de verzekeraar zich voldoende heeft ingezet bij de bescherming van uw belangen.

Conclusie

Het lijkt erop dat de verzekeraar de verkeersfout van de snorfietser, die in ieder geval in enige mate debet is geweest aan het ongeval, niet heeft meegewogen in haar beoordeling van de aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht. Ik raad u aan om bij uw verzekeraar aan te dringen op een herbeoordeling van deze casus. Als uw verzekeraar geen nadere toelichting wilt geven en zonder verdere motivatie bij haar standpunt blijft, schiet de verzekeraar mijns inziens te kort in zorgvuldigheidsplicht. Dit kunt u vervolgens voorleggen aan KIFID.

Meer weten?
Aansprakelijkheid - ANWB
Welke schadeposten? - ANWB 
Klachten over een verzekeraar - ANWB