Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tweede (buitenlands gekentekende) auto in Nederland gebruiken

Vraag gesteld door R. Wernekinck op 5 januari 2022

Ik ben Nederlands ingezetene en heb een 2e woning in Frankrijk. Nu wil ik in Frankrijk een auto gaan kopen, op mijn naam en mijn adres in Frankrijk. Mag ik met die auto bij korte bezoeken in Nederland rijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een tweede woning in Frankrijk en bent voornemens in Frankrijk een auto aan te schaffen. Uw hoofdverblijf is in Nederland en u staat ingeschreven Nederlandse Brp. U wilt graag weten of u deze Frans gekentekende auto voor korte bezoeken aan Nederland kunt gebruiken.

Eisen aan voertuig en bestuurder

In beginsel is het ongeacht de woonplaats van een persoon toegestaan om in Nederland te rijden met een niet-Nederlands gekentekend voertuig. Voorwaarde is wel dat het voertuig en de bestuurder aan de daaraan gestelde eisen voldoen.

Belasting

Door als Nederlands ingezetene gebruik te maken van een niet-Nederlands geketend voertuig in Nederland, raakt in Nederland belasting verschuldigd. Voor de niet in Nederland woonachtige gebruiker van het voertuig geldt een vrijstelling voor deze belastingen, zolang het voertuig maximaal 6 maanden in Nederland wordt gebruikt.

Vrijstelling

Als de gebruiker van het voertuig (ook) in Nederland woont kan voor kort gebruik (maximaal 2 weken per jaar) ontheffing van deze belastingen worden aangevraagd. Bij langer gebruik zal motorrijtuigenbelasting en mogelijk ook bpm verschuldigd raken. Let op: als niet meer aan de eisen van de vrijstelling wordt voldaan moet direct aangifte worden gedaan.  

Waarschuwing

Als er door de gebruiker geen belasting is afgedragen in Nederland en dit wordt geconstateerd kan naheffing plaatsvinden en kan een boete worden opgelegd. Er wordt in dat geval uitgegaan van het verschuldigd raken van de belastingen vanaf het moment dat de feitelijke gebruiker in Nederland staat ingeschreven, met een maximum van 5 jaren.

Conclusie

Het is, ook als Nederlands ingezetene, toegestaan om met een niet-Nederlands gekentekend voertuig in Nederland te rijden. Let op, als (feitelijk) gebruiker van dit voertuig, woonachtig in Nederland dient u belastingen af te dragen in Nederland. Tot maximaal 2 weken per kalenderjaar kan vrijstelling van deze belastingen worden aangevraagd. Graag verwijs ik u naar de website van de belastingdienst voor verdere informatie over deze autobelastingen en eventuele vrijstelling.