Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snorfiets niet op verplicht fietspad

Vraag gesteld door C. van Sambeek op 4 januari 2022

Kan ik een bekeuring krijgen als ik in Amsterdam met een snorfiets gebruik maak van een verplicht fietspad met bord G11? Eronder staat niet voor snorfietsen. G11 betekent toch verplicht voor snorfietsen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de betekenis van verkeersbord G11 (verplicht fietspad) met onderbord ‘niet voor snorfietsen’ in Amsterdam. U wilt graag weten of u een boete kunt krijgen als u met de snorfiets gebruik maakt van een dergelijk verplicht fietspad.

Ja, u kunt een boete krijgen. Snorfietsers mogen in deze situatie geen gebruik maken van het verplichte fietspad.

Hoofdregel

Op grond van art. 2b RVV1990 zijn de regels betreffende fietsen en fietsers mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers. Art. 5 lid 1 RVV1990 bepaalt dat fietsers het verplichte fiets of het verplichte fiets/bromfietspad (G12a) moeten gebruiken. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets (tot 25 km/h) moeten derhalve van het verplichte fietspad (G11) gebruikmaken, tenzij anders is bepaald.

Bijzondere regel

Op grond van art. 5 lid 8 RVV1990 geldt dat snorfietsers de rijbaan moeten gebruiken indien dit bij verkeersbesluit is bepaald en bij het verkeersteken ‘verplicht fietspad’ (G11) een onderbord is geplaats die dit aangeeft.

Conclusie

In Amsterdam zijn sinds 2018 enkele verkeersbesluiten genomen ten aanzien van de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan. Onder het door u bedoelde verkeersteken G11 is bovendien het onderbord ‘snorfietsers niet toegestaan’ geplaats. Hiermee is voldaan aan het gestelde in art. 5 lid 8 RVV1990 en daarmee geldt de tenzij-bepaling uit art 2b RVV1990. In afwijking van de hoofdregel zijn snorfietsers dan niet toegestaan op het verplichte fietspad (G11), maar moeten zij de rijbaan gebruiken.  

Meer weten?
Verkeersborden in Nederland | ANWB