Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door onzichtbare schrikblokken in berm

Vraag gesteld door op 26 november 2021

Onze zoon is met zijn auto bij het uitwijken van een tegenligger over schrikblokken heengereden. Deze schrikblokken waren ten tijde van het uitwijken niet te zien, zij waren door hoogstaand gras omgroeid. De rest van de berm was wel gemaaid maar om de blokken heen niet. Dit gebeurt 1 keer in de 5 weken(maaibeleid van de gemeente). Nu heb ik ze 2 maal aansprakelijk gesteld op basis van niet toerijkend beleid van de wegbeheerder. Maar de aansprakelijk gestelde, verzekering die de gemeente heeft uitbesteed, wil hier niets van weten. Ze geven niet toe dat ze aansprakelijk zijn voor het niet tijdig maaien zodat de blokken zichtbaar blijven. De weg is op dat punt niet breed genoeg om elkaar te passeren en om een aanrijding te voorkomen moest hij wel uitwijken naar de berm.  Wat raadt u ons nu nog aan, de schade ligt rond de 1500 euro.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw zoon is met zijn auto bij het uitwijken van een tegenligger over schrikblokken heen gereden. Deze schrikblokken waren niet te zien door hoogstaand gras. Op het punt waar de schrikblokken staan is de weg niet breed genoeg om elkaar te passeren. De schade bedraagt ongeveer € 1500. U heeft de wegbeheerder, de gemeente in dit geval, aansprakelijk gesteld, maar de verzekeraar erkent de aansprakelijkheid niet. Uw vraag is hoe nu verder te handelen.

De berm

De berm hoort volgens de wet tot de weg. De weg dient onderhouden te worden door de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker. Echter is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker namelijk wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Heeft de wegbeheerder hier niet voldoende voor gewaarschuwd dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Tot slot speelt het weggedrag van de weggebruiker een rol. Als de weggebruiker bijvoorbeeld te hard heeft gereden, is de wegbeheerder niet aansprakelijk.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, vraag uw verzekering dan om bijstand.

Meer informatie over aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website.