Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatieadvies na terugroepactie

Vraag gesteld door op 26 november 2021

Bij een terugroepactie (HFC) van onze auto wat betreft de distributiesnaar die zou kunnen scheuren,maar gelukkig wel goed bleek te zijn, kregen we wel het advies om het te laten vervangen bij 60.000km of na 6 jaar. Aangezien onze auto 6 jaar oud is hebben we dit maar laten vervangen. Moeten wij deze kosten betalen of is hier sprake van coulanceregeling?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto onlangs laten inspecteren vanwege een terugroepactie. Na deze inspectie is gebleken dat de distributieriem (nog) voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Op advies van de garagist heeft u besloten de distributieriem toch preventief te laten vervangen. U wilt graag weten of de kosten voor vervanging voor uw rekening komen of dat u aanspraak maakt op coulance.

In beginsel geldt dat als er geen sprake is van noodzakelijke reparatie/vervanging, er geen recht bestaat op kosteloze vervanging/reparatie. 

Terugroepactie

Als een importeur/fabrikant twijfelt of een door haar in het verkeer gebracht product voldoet aan de daaraan gestelde eisen en normen, volgt een terugroepactie. Als de twijfel over het product te maken heeft met verkeersveiligheid of emissie, wordt de terugroepactie aangemeld bij de RDW. De importeur/fabrikant bekijkt via haar dealernetwerk middels een kosteloze inspectie of de betreffende onderdelen (nog) voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Als het product of onderdelen hiervan niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen, wordt het product of onderdeel kosteloos hersteld.

Conformiteit

Als u als koper kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek (wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten) én welk gebrek (althans de oorzaak daarvan) al aanwezig was toen u de auto geleverd kreeg, heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper op grond van uw wettelijke rechten bij non-conformiteit. 

Coulance

Een coulance-regeling houdt in dat een partij toezegt iets te doen zonder daartoe verplicht te zijn en zonder daarvoor een tegenprestatie te kunnen vragen. Als een partij verplicht kan worden iets te doen is er dus geen sprake van coulance, maar van het uitoefenen van een recht. Daartegenover staat dat coulance nimmer kan worden afgedwongen. U bent ingeval van coulance dus volledig afhankelijk van de wederpartij. 

Conclusie

Als bij de inspectie zou zijn vastgesteld dat de distributieriem niet meer aan de daaraan gestelde eisen voldeed, had de importeur/fabrikant over moeten gaan tot kosteloze vervanging. Aangezien is vastgesteld dat de distributieriem (nog) wel voldeed aan de eisen van de fabrikant/importeur zal het erg lastig zijn (al dan niet onmogelijk) om te bewijzen dat er desondanks sprake is/was van een gebrek. De kosten voor de reparatie komen derhalve voor uw rekening. U kunt de garagist die de distributieriem heeft vervangen wel vragen om een coulance-regeling, maar kunt dit niet afdwingen.

Meer weten? Klachten na aankoop - ANWB