Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recht op garantie na aankoop tweedehands auto bij autobedrijf

Vraag gesteld door op 11 november 2021

Ik heb 3 maanden geleden een 10 jaar oude Audi TTS gekocht bij een autobedrijf. Er werd aangegeven dat er 3 maanden garantie zou zijn alleen op de motor (geen BOVAG). Een kapotte motor van het R raam is wel onder garantie verholpen. Echter het bedrijf weigert uitgevallen verlichting van het dashboard ook onder garantie te repareren. Het zou € 400,- gaan kosten.
Mij staat bij dat je bij aankoop bij een autobedrijf recht hebt op volledige garantie gedurende een half jaar. Klopt dat? Geldt dat ook voor een 10 jaar oude auto? Mag het bedrijf de garantie inkorten tot 3 maanden en alleen op de motor van toepassing  verklaren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht en bent daarbij een beperkte garantie overeengekomen. De dashboard verlichting is onlangs uitgevallen en moet worden vervangen. De dashboard verlichting valt niet onder de overeengekomen garantie. U heeft gehoord dat u de eerste 6 maanden na aankoop op grond van de wet recht heeft op volledige garantie. U wilt graag weten of u wel aanspraak maakt op kosteloos herstel op grond van de wettelijke garantie.

Garantie

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst. In dit geval is de commerciële garantie beperkt tot problemen met de motor, versnellingsbak en cardan voor een periode van 3 maanden.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben van een tweedehandsauto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Bewijs

De koper van een product moet voor een succesvol beroep op non-conformiteit bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was bij aflevering. De eerste 6 maanden na aflevering hoeft de koper bij een consumentenkoop niet te bewijzen dat het gebrek al bij aflevering bestond, hier wordt vanuit gegaan. De verkoper mag proberen het tegendeel te bewijzen.

Non-conformiteit

Er is o.a. sprake van een gebrek als een product niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Op grond van art. 5.2.15 Regeling Voertuigen, moet de snelheidsmeter ook bij nacht goed afleesbaar zijn. Zonder dashboard verlichting is dit niet mogelijk en bezit de auto dus niet de eigenschappen die noodzakelijk zijn.

Conclusie

Er zijn belangrijke verschillen tussen uw wettelijke rechten bij non-conformiteit en commerciële garanties. De omvang van de garantie wordt door partijen bepaald, terwijl bij non-conformiteit alleen gebreken hoeven te worden verholpen. Bij een beroep op non-conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten én wat al aanwezig was (althans de oorzaak daarvan) bij aflevering van het product. Bij de commerciële garanties hoeft de koper slechts een beroep te doen op de garantie en ligt de bewijslast bij de verkoper.

Zonder werkende dashboard verlichting voldoet de auto niet aan de permanente eisen die aan een personenauto worden gesteld. Het defect kwalificeert zodoende als een gebrek. Het gebrek is zichtbaar geworden binnen 6 maanden na aflevering en er bestaat zodoende het vermoeden dat de oorzaak van het gebrek al bestond bij aflevering. Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) aan te spreken tot kosteloos herstel van de dashboardverlichting op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW.


Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB