Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opzegging vaste standplaats na overlijden

Vraag gesteld door M. Link-Duijndam op 18 december 2021

Mijn zuster is in juli overleden en had in haar nalatenschap een caravan. De nalatenschap is naar de erfgenamen gegaan maar is nog niet uitgezocht.  Ze waren in de veronderstelling dat zij als erfgenamen ook weer over de caravan konden beschikken. Zij wonen alle in Frankrijk.

Een maand geleden kregen zij een E-mail dat de caravan verwijderd moest worden zonder opgaaf van redenen. En ja volgens de Recron als de recreant overlijd, kan de eigenaar van de grond doen en laten wat hij wil. Ik vind het hoogst ongepast dat dit zomaar kan. De erven willen de overeenkomst voortzetten. Zij beschikken niet over de middelen .

De camping is La Plage in Noordwijk en u heeft ook een brief dat de huur 80% is verhoogt. U schrijft daar in het antwoord dat als er aanzienlijke verbeteringen en uitleg wordt gegeven het mogelijk mag. Wel het enige wat gedaan is de laatste 3 jaar. Het veld waar de tijdelijke recreanten met caravans of tent staan is opnieuw ingezaaid. Mijn zuster vertelde mij vorig jaar nog hierover. Ik zou graag willen weten of er een mogelijkheid is dat de caravan kan blijven staan, en welke middelen er daartoe zijn. De manier waarop dit plaatsvind is niet in orde. Je krijgt een E-mail briefje en daar kan je het mee doen.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw in juli overleden zuster heeft de erfgenamen een caravan nagelaten. Deze caravan staat op een camping in Noordwijk, waar uw zuster een vaste standplaats huurde. De erfgenamen hebben van de ondernemer een mail gekregen waarin staat dat de caravan verwijderd moet worden zonder opgaaf van redenen. Echter willen de erven de overeenkomst voortzetten en er zelf gebruik van gaan maken. U wilt graag weten of er een mogelijkheid is dat de caravan kan blijven staan. 

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw zuster. Er is een overeenkomst voor de huur van een standplaats op de camping. Deze overeenkomst is gesloten tussen de ondernemer en uw zuster, met eventuele mederecreanten.

Overeenkomst vast standplaats

De ondernemer gaat een overeenkomst aan met de recreant, degene die met de ondernemer de overeenkomst aangaat, en eventuele mederecreanten, de mede op de overeenkomst aangegeven personen.

artikel 10, lid 2 recron-voorwaarden

Dit artikel regelt dat indien de recreant overlijdt, de mederecreanten het recht hebben de overeenkomst over te nemen. Als er geen mederecreanten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is. Het staat de ondernemer vrij om met een erfgenaam al dan niet een overeenkomst te sluiten. Indien geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, krijgen de erven die de verplichtingen van de overledene overnemen een redelijke termijn om de plaats leeg op te leveren.

Conclusie

De erven kunnen de ondernemer vragen om een nieuwe overeenkomst te sluiten. De ondernemer is vrij om hier al dan niet mee in te stemmen. Gaat hij geen nieuwe overeenkomst aan dan zit er niets anders op om de plaats te ontruimen volgens de gestelde regels. 

Meer informatie over recron-voorwaarden vaste plaatsen vindt u op onze website.