Meer dan één parkeerboete

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 24 januari 2022

Om 19.30 uur arriveerde ik op de parkeerplaats. Ik ben vergeten de parkeer-app aan te zetten. Betaling is uiterlijk 23.00 uur. Ik verwacht meer dan één boete te krijgen. Ik heb de auto niet van de parkeerplaats verplaatst. Zouden meer parkeerboetes gerechtvaardigd zijn of zou ik het recht hebben om bezwaar te maken? (om eigenlijk maar één boete te betalen)?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert


U bent vergeten de parkeer-app aan te zetten, waardoor u niet betaald hebt voor het parkeren. U wilt weten of u één of meer boetes zal krijgen.

U bent per abuis vergeten te betalen voor het parkeren. Ik verwacht dat u slechts één naheffing krijgt wegens het niet betalen. Wanneer u er toch meer krijgt, kunt u bezwaar maken. U hebt uw auto immers niet verplaatst.