Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Medewerking campingeigenaar bij verkoop niet-verplaatsbare vakantiewoning

Vraag gesteld door op 12 november 2021

Wij bezitten een niet verplaatsbaar vakantiehuisje op een camping en huren de grond. Nu willen wij het huisje verkopen, maar de eigenaar van de camping geeft geen toestemming om ook de huurovereenkomst door te geven aan de volgende eigenaar. De reden die worden opgegeven is dat er toekomstplannen zijn (niet duidelijk voor ons wat dit is). De camping heeft RECRON-voorwaarden. Wat zijn onze rechten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bezit een vakantiewoning (niet-verplaatsbaar) op een gehuurde staplaats op een Recron-recreatiebedrijf. U wilt de vakantiewoning verkopen, maar de ondernemer heeft kenbaar gemaakt geen nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met een eventuele nieuwe eigenaar van de vakantiewoning. Vanwege toekomstplannen wil de ondernemer geen nieuwe huurder voor deze staplaats. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Huur vaste staplaats

U huurt een onbebouwd deel van het terrein ten behoeve van het ter plaatse hebben en houden van een niet-verplaatsbare vakantiewoning. Als u de overeenkomst met de ondernemer opzegt, moet u de plaats onbebouwd opleveren.

Verkoop vakantiewoning

Op grond van de Recron voorwaarden vaste plaatsen is de hoofdregel dat de eigenaar van een kampeermiddel, het kampeermiddel zonder behoud van staplaats ten alle tijden mag verkopen. Een niet-verplaatsbare vakantiewoning kan echter niet zonder medewerking en toestemming van de campingeigenaar ‘los’ worden verkocht.

Verkoop vakantiewoning met behoud staplaats

Voor verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats is altijd de medewerking van de campingeigenaar nodig. Het staat de campingeigenaar vrij om met een beoogde nieuwe huurder van de staplaats geen overeenkomst aan te willen gaan.

Conclusie

U kunt de vakantiewoning alleen met behoud van staplaats verkopen, omdat de vakantiewoning niet verplaatsbaar is. Voor verkoop van de vakantiewoning met behoud van staplaats is de medewerking van de campingeigenaar noodzakelijk. De campingeigenaar moet immers een (huur)overeenkomst aangaan met de beoogde nieuwe eigenaar van de vakantiewoning en huurder van de staplaats. U kunt de overeenkomst met de campingeigenaar wel opzeggen. In dat geval zult u de staplaats ontruimd moeten opleveren.

U kunt de vakantiewoning en huur van de staplaats ook aanhouden tot het moment dat de campingeigenaar vanwege zijn toekomstplannen de huurovereenkomst wenst te beëindigen. In dat geval maakt u aanspraak op een vergoeding. Aangezien het een niet-verplaatsbare vakantiewoning betreft zult u samen met de campingeigenaar overeenstemming over deze vergoeding moeten bereiken. De vergoeding bij herstructurering zoals opgenomen in de Recron voorwaarden is niet van toepassing op niet-verplaatsbare vakantiewoningen.

Voor verdere informatie over het kopen en verkopen van een vakantiewoning op gehuurde grond, verwijs ik u graag naar onze website.