Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is de verkoper aan te spreken voor hoge reparatiekosten bij auto van 4 jaar oud?

Vraag gesteld door op 24 januari 2022

Ik heb een VW Tiguan. De auto kocht ik 3 jaar geleden en was 1 jaar oud, voor 39400 gekocht. Ben steeds met de auto voor onderhoud naar Wealer in Roermond gegaan. Laatst stond er ineens 1 cm water op de vloer in de auto ter plaatse van de bijrijder stoel voor. Naar de garage Wealer gegaan, want de electrische waarschuwingssystemen waren "op tilt". Ik kreeg allerlei meldingen m.b.t. "park assistant" cruise control enz. bandenspanning en noem m,aar op, niets klopte meer. Na onderzoek in de garage zou men eerst een sensor vervangen, later bleek toch meer aan de hand. Ik werd erbij geroepen en men heeft me uitgelegd, dat er water vanuit het el. schuifdak via de de stijl van de vooruit naa beneden was gedreven. Alle stekkertjes van de el. bedrading ware geroest/ aangetast evenals de bedrading. De bedrading en stekkers moesten vervangen worden, anders kon men geen garantie op de reparatie bieden. Men heeftt een mondeling offerte doorgegeven, of ik akkoord ging met € 1200,- reparatiekosten. Ik ben akkoord gegaan, wat wil je? Inmiddels staat de auto vanaf donderdag 13 jan. in de garage. Vandaag kreeg ik te horen dat de auto niet voor as. maandag 31 jan. klaar kan zijn. Ik heb mijn rekeningen nagekeken, vorig jaar in aug. heeft de auto een grote beurt gehad; kosten € 1328,08 Hierin stond vermeld; Panoramaschuifdak schoongemaakt en ingevet. Windgeleider bij verontreiniging reinigen. Ik vind het niet normaal dat ik de kosten van deze reparatie helemaal zelf moet betalen. Ik heb thans weinig vertrouwen in auto en Garage. Ik ben al jaren trouw lid van de ANWB kunt u me een goed advies geven wat te doen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert


U heeft drie jaar geleden een auto gekocht. De auto is nu 4 jaar oud. Nadat er een centimeter water in de auto stond is er sprake van elektrische storingen. De dealer heeft onderzoek en reparaties uitgevoerd. U vraagt of u de forse rekening nu moet betalen. 

Zoals onze experts aangeven ligt de oorzaak van het water in de auto in een gebrek in de auto zelf, waarschijnlijk de afwatering. Het is niet iets waar u als gebruiker invloed op heeft. 

Garantie

Heeft u de auto gekocht met garantie? Dan kunt u een beroep doen op deze garantie. In de voorwaarden vindt u waar u op grond van uw garantie recht op hebt. U heeft daarnaast ook rechten op grond van de wet.

Geen garantie

Zonder garantie kunt u alleen een beroep doen op de wet. Als consument mag u redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer:

  • bouwjaar
  • kilometerstand
  • onderhoud
  • gebruik
  • het gebrek
  • was het gebrek aanwezig bij de levering?

Over het algemeen geldt: hoe ouder de auto, des te eerder u rekening moet houden met gebreken.

Aanwezig bij levering?

Om een beroep op non-conformiteit te kunnen doen, moet het gebrek bij levering al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door eigen gebruik of verkeerd gebruik kan zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek later? Dan moet u in ieder geval aannemelijk maken dat de auto normaal is gebruikt en goed is onderhouden. 

Wie spreekt u aan?

De verkoper is in dit geval de partij die u kunt aanspreken. De verkoper heeft u de auto geleverd en is verantwoordelijk voor het leveren van een goed product.

Uw mogelijkheden

Uw auto is 4 jaar oud. Daarbij hoeft u deze gebreken niet te verwachten. Het betreft hier bovendien een onderdeel waar u zelf geen invloed op heeft. U kunt de verkoper dan ook aanspreken voor de kosten. Is dat een andere garage dan waar de auto nu staat, dan is het van belang dat u de verkoper in deze zaak betrekt. De verkoper moet namelijk wel eerst zelf de zaak kunnen beoordelen en een oplossing kunnen aanbieden. Komt de verkoper u niet tegemoet, dan kunt u juridische stappen ondernemen. Meer informatie vindt u op onze pagina over klachten na aankoop.