Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geen automatische deurgreep Ioniq 5

Vraag gesteld door op 15 december 2021

Op 4 mei 2021 heb ik een Hyundai Ioniq 5 met het 'Lounge' pakket besteld. Volgens de prijslijst op dat moment is één van de onderdelen in dit pakket: 'Deurgrepen exterieur - automatisch'.

Op 10 november jl. is de auto opgeleverd en bleek deze functie niet aanwezig te zijn. De importeur beroept zich op een voorbehoud voor fouten in de prijslijst, maar:
- er zijn in Nederland wel degelijk auto's afgeleverd die wel de automatische deurgrepen hebben.
- in andere Europese landen (en daarbuiten) worden de automatische deurgrepen nog steeds aangeboden.
- Hyundai levert in Europa testwagens voor autojournalisten waarin deze functie aanwezig is en wordt aangeprezen.

Via de dealer heb ik verzocht om de functie alsnog in te bouwen, maar deze geeft aan dat dit niet mogelijk zou zijn.

Als ik vergelijkbare zaken op ANWB.nl bekijk heb ik recht op herstel, ontbinding van de koop, of een schadevergoeding.

Herstel is volgens de dealer dus niet mogelijk op deze auto. De andere mogelijkheid is dat Hyundai NL een nieuwe auto laat maken met de volledige uitrusting en wanneer deze beschikbaar is omwisselt. Hier zijn zij nog niet op ingegaan.

Ontbinding levert mij als koper ook veel ongemak op: wij hebben onze vorige auto ingeruild en zouden dan dus een alternatief moeten vinden, wat gezien de schaarste aan elektrische auto's lastig zal zijn (wij willen absoluut geen fossiele auto meer rijden). Hoe dan ook zou dit ons veel gedoe en kosten opleveren. We hadden direct na het openstellen van de verkoop van dit model onze bestelling geplaatst, juist omdat de wachttijden zo oplopen.

Blijft over de schadevergoeding. Ik heb aangegeven dat het Lounge pakket niet volledig is geleverd en dat de handgrepen een van de redenen waren om voor deze uitvoering te kiezen. Dit wetende had ik mogelijk een auto van een heel ander merk gekozen. M.i. zou de meerprijs van het Lounge pakket dus gerestitueerd moeten worden. Dit is €2.200 incl. BTW.

Hyundai NL (de importeur) geeft volgens de dealer aan niets aan deze situatie te willen doen en dat de dealer het maar op moet lossen met een compensatie. Als bedrag is €200 genoemd.

Ik vind dit niet acceptabel. De verzonken handmatige handgrepen zijn uiterst onhandig te bedienen en vormen letterlijk het eerste contact met de auto voor iedere rit. En als de onderdelen daadwerkelijk maar €200 kosten, waarom heeft Hyundai NL er dan voor gekozen om deze optie zonder enig overleg vooraf te verwijderen?

Kortom, de geboden compensatie ligt ver af van wat ik redelijk vind. Hoe kan in deze situatie een redelijke vergoeding worden vastgesteld?

Dit probleem speelt bij meerdere kopers van de Ioniq 5 in deze uitvoering. Ik heb ook aangegeven in het contact met de dealer dat het Hyundai NL zou sieren als zij een algemene (uiteraard acceptabele) regeling voor alle gedupeerden aanbieden. Hier gaat de importeur volgens de dealer niet op in.

Tot slot: het betreft een privé-aankoop.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in mei 2021 een nieuwe Hyundai Ioniq 5 Lounge besteld. Het Lounge pakket bestaat uit een aantal aanvullende opties ten opzichte van het Connect+ pakket. Een van deze extra opties is dat de auto is uitgevoerd met automatische deurgrepen. Deze optie was alleen verkrijgbaar als onderdeel van het Lounge pakket en kon niet los worden bijbesteld op een andere uitvoering. In juli 2021 heeft de importeur besloten de automatische deurgrepen niet meer aan te bieden als onderdeel van het Lounge pakket. De aan u afgeleverde auto is niet voorzien van de automatische deurgrepen. Na diverse pogingen om tot een regeling te komen, heeft de dealer u een compensatie geboden van € 200,-. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of de geboden compensatie regeling redelijk is.

Conformiteit

De door de verkoper afgeleverde auto voldoet niet aan de overeenkomst. U mocht er op basis van de beschikbare informatie bij het aangaan van de koopovereenkomst vanuit gaan dat de auto zou worden afgeleverd met automatische deurgrepen. Nu de auto niet voldoet aan de overeenkomst, heeft u recht op correcte nakoming.

Rechten bij non-conformiteit

U heeft bij non-conformiteit de keuze tussen aflevering van wat ontbreekt, herstel of vervanging van het gebrek aan de auto. Als de verkoper redelijkerwijs niet kan voldoen aan uw vordering tot herstel of als de afwijking te gering is om vervanging in redelijkheid te rechtvaardigen, hoeft de verkoper niet aan uw vordering te voldoen. In dat geval kunt u ontbinding (koop terugdraaien) vorderen, mits het gebrek dit rechtvaardigt. Anders resteert de vordering tot prijsvermindering.

Vervanging van de auto

U geeft de voorkeur aan vervanging van de auto voor een exemplaar dat wel voorzien is van de automatische handgrepen. In beginsel is het mogelijk om vervanging van de auto te eisen van de verkoper. In twee gevallen is dit echter niet mogelijk. Als de gebreken te gering zijn om vervanging te eisen of als vervanging niet van de verkoper gevergd kan worden. Hoewel het feitelijk mogelijk is om een auto af te leveren die wel aan de overeenkomst voldoet is het de vraag in hoeverre het redelijk is om van de verkoper te verwachten dat hij tot vervanging van de auto overgaat.

Prijsvermindering

Het uitgangspunt bij een vordering tot prijsvermindering is dat de prijs in evenredigheid wordt verminderd met de mate van afwijking van het overeengekomene. Hierbij speelt het verschil in waarde tussen de auto met en zonder de automatische handgrepen een rol. Daarnaast kan natuurlijk ook een waarde worden bepaalt voor het gemis van de automatische handgrepen. De compensatie van € 200,- lijkt in dit geval té mager. Een vordering gelijk aan de waarde van het Lounge pakket lijkt daarentegen weer te ruim, aangezien de andere opties van het Lounge pakket objectief ook van enige waarde zijn.  

Consumentenkoop

Uit de koopovereenkomst blijkt dat u de auto zakelijk heeft aangekocht. In dat geval kan worden afgeweken van de wettelijke regels rondom non-conformiteit. U heeft nog wel recht op correcte nakoming, maar kunt niet zonder meer ontbinding of prijsvermindering vorderen als de verkoper niet correct nakomt door het gebrek te herstellen.

Reflexwerking consumentenrecht

Als u bij de rechter kunt aantonen dat u de auto feitelijk als consument kocht, kunt u om toepassing van het consumentenrecht vragen. Een beroep op de reflexwerking van het consumentenrecht is mogelijk als u aantoont dat uw bedrijf nauwelijks te onderscheiden is van een consument bij de betreffende transactie. Alleen kleine eenmanszaken en personenvennootschappen komen hiervoor in aanmerking als de overeenkomst buiten de normale activiteiten van de ondernemer valt.

Conclusie

De afgeleverde auto voldoet niet aan de overeenkomst. U kunt vervanging van de auto eisen voor een exemplaar dat wel over de overeengekomen optie beschikt. Of dit in redelijkheid van de verkoper kan worden gevraagd is onzeker. De geboden compensatie van € 200,- lijkt te mager. Een compensatie van tussen de € 1.000,- en € 1.500 lijkt eerder redelijk te zijn. In beginsel geldt dat de overeenkomst en toepasselijke voorwaarden lijdend zijn, aangezien er geen sprake is van consumentenkoop. Pas na toepassing van het consumentenrecht door de rechter geldt dat de regels rondom non-conformiteit van dwingend recht zijn.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB