Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dispuut over verborgen gebrek in oude ingeruilde auto

Vraag gesteld door op 12 januari 2022

Begin Juli 2021 bestelde ik bij een merk dealer een nieuwe auto met inruil  van mijn 12 jaar oude auto. Eerste helft november werd de nieuwe auto geleverd en de oude auto ingeleverd. In die tussentijd ben ik in de oude auto blijven rijden.
De auto is daarna weer doorverkocht aan een andere handelaar.  Zeven weken na inleveren, belde de dealer en vertelde dat die andere handelaar meldt dat aan de motor van de auto een defect is geconstateerd .

Over de auto heb ik bij taxatie verteld dat ik de eerste eigenaar ben, dat de auto altijd volgens schema is onderhouden door de dealer, dat er een paar reparaties aan de motor zijn geweest, dat ik mij niet bewust ben van gebreken op dat moment.
Bij het inleveren heb ik verteld dat we de auto ook verder  zonder problemen hebben gebruikt en dat die bijna toe is aan een 2-jaarlijkse beurt.
Ik heb van de dealer bij beide gelegenheden niets gemerkt van technisch onderzoek anders dan schade opnemen aan de buitenkant..

Ik word nu aangesproken op het bewust verbergen van een gebrek in de oude auto waardoor de dealer nu een schadepost heeft van 3000 euro.
De bewering van de dealer is dat in  de periode tussen  taxatie in juli en inleveren in november er een storingsmelding (lampje) zou zijn geweest,
waarover ik bij inleveren niets heb gemeld. Ook zegt hij dat  ik die bewust heb gereset door te manipuleren in de cardatabase. Dat zou blijken uit de database historie.
Ook zegt de dealer dat nu na verder onderzoek blijkt dat de oorzaak van de storing al (latent?)  aanwezig was ruim voor de inlever datum.

Ik heb verteld dat ik echt geen storingen heb gezien. En zeker niet bewust heb gemanipuleerd of laten manipuleren.

Verder heb ik geen bewijs gezien van de gemelde storing of van de data uit de boordcomputer.
Ook weet ik niet wat er is gebeurd met de auto in de weken tussen inleveren en de klacht. Wie heeft hem in handen gehad?  Wie heeft er wat aan gedaan? Volgens RDW is de auto op 24/12 tenaamgesteld.

Mijn vragen zijn:
1. Heb ik nog een wettelijke aansprakelijkheid in deze. De auto is verkocht aan de dealer en die heeft hem doorverkocht aan een handelaar.
2. Hoe sterk is mijn positie in een geschilprocedure? Is er iets te zeggen over de uitkomst daarvan?
3. Wat is de bewijskracht van data uit de boordcomputer?

Ik wil eigenlijk wel van deze kwestie af, en vind het ook wel vervelend voor de dealer.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

U heeft uw auto ingeruild en een andere auto gekocht. De ingeruilde auto is door de garage doorverkocht aan een handelaar. Na enkele weken geeft de dealer aan dat er een storing is die u had moeten melden bij het inleveren van de auto.

Als u uw auto inruilt dan moeten de gebreken die u bekend zijn worden aangegeven bij de garage. Deze zin immers van invloed op de vraag of de garage de auto wil inruilen en welke prijs daarvoor wordt geboden. Als er tussen het moment van afspraak en de daadwerkelijke inruil gebreken ontstaan, dan vallen die nog onder uw verantwoordelijkheid en moet u deze melden voor u de auto bij de garage inlevert.

Blijkt er na inruil een gebrek te zijn, dan kan de garage u aanspreken als deze kan aantonen dat u op de hoogte was, of in redelijkheid had kunnen zijn, van dit gebrek. De vraag is dan wel wat u als particulier dan had moeten merken van dit gebrek. De garage moet er wel rekening mee houden dat u geen deskundige bent. Dat is nu juist de garage. Voor eventueel bewijs kan inderdaad een rol spelen of er aantoonbaar storingen zijn geweest en of deze zijn gereset. De vraag is dan wel of ook bekend is wanneer er een reset is geweest. Als dat duidelijk is, dan is de auto misschien op dat moment voor controle of een beurt in een garage geweest? Dat zou een reset zonder dat u dat weet kunnen verklaren.

Het feit dat er enkele weken tussen inruil en de mededeling van de garage zit is in het nadeel van de garage. Zoals u aangeeft kan er van alles zijn gebeurd in de tussentijd. Hier kunt u niet voor worden aangesproken. Alleen als de garage dus kan aantonen dat u voor inleveren het gebrek kende of had moeten kennen kan deze u aanspreken. Kan niet worden aangegeven wanneer er een reset heeft plaatsgevonden, dan kan dat dus ook best zijn geweest nadat u de auto heeft ingeruild. 

Heeft u niets gemerkt, dan kunt u dat gerust zo aan de garage meedelen. De schade komt dan voor rekening van de garage. Heeft u wel wat gemerkt, dan ligt dat anders. De garage had de auto dan immers niet, of voor een ander bedrag ingenomen dan nu het geval is geweest. In dat geval is het aan te raden om met de garage naar een oplossing te zoeken.