Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dagvergoeding en schadevergoeding bij verlies koffer

Vraag gesteld door op 7 december 2021

Tijdens een Transavia-vlucht medio oktober 2021 van Eindhoven naar Barcelona is mijn koffer zoekgeraakt, met al mijn kleding en schoeisel. (De koffer is overigens na 8 weken nog steeds vermist.)

Na aangifte in Barcelona, kreeg ik het benodigde PIR rapport. En een brief van Transavia. Hierin staat vermeld dat als de bagage na 1 dag nog niet terecht is er een mogelijkheid bestaat op een tegemoetkoming van de onkosten. Deze is maximaal € 50,= per dag voor maximaal 3 dagen.

Na 3 dagen werd die € 50,=/dag niet meer beschreven in de standaard-berichtgeving via wtrweb.worldtracer.aero (het wereldwijde systeem dat vermiste bagage inventariseert). Daar werd toen gesproken over alle noodzakelijke kosten, dus zonder limiet.

Heel vlot een klacht en schadeclaim ingediend bij Transavia. Na 6 weken ontvang ik een eindelijk een reactie: de kosten die ik noodzakelijkerwijs moest maken in Barcelona vergoedt de maatschappij niet, omdat "het bedrag van de eerste noodzakelijke aankopen/essentiële benodigdheden een voorschot is op de totale claim (het zijn items die je koopt als vervanging voor iets uit je koffer)."

Dit terwijl ik al vooraf had aangegeven dat hier geen profijt voor mij zit, omdat qua maat en maatvoering ik niets fatsoenlijks heb kunnen aanschaffen ter vervanging. En dat ik alles dat ik qua kleding en schoeisel heb gekocht, derhalve zal doneren aan een goed doel.

De vraag is nu: staat Transavia in haar recht? Of probeert ze mij op deze wijze (weer) het bos in te sturen?
Ik heb ontzettend veel speurwerk gedaan, maar kan nergens hét antwoord vinden.
Hopelijk weet u het wel!
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

NB Uit privacy-overwegingen m.b.t. Transavia kies ik ervoor niet mijn naam te plaatsen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Na uw vliegreis naar Barcelona bleek uw koffer kwijt te zijn geraakt. Na de eerste dag vermissing heeft de luchtvaartmaatschappij u conform de algemene voorwaarden een dagvergoeding uitgekeerd, zodat u noodzakelijke kleding en toiletartikelen kon aanschaffen. De koffer is nog altijd niet terecht en u wilt nu ook de andere kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het zoekraken van de bagage op de luchtvaartmaatschappij verhalen. De luchtvaartmaatschappij stelt dat de reeds uitgekeerde dagvergoeding(en) in mindering worden gebracht op de totale schadevergoedingsclaim. De aangeschafte goederen dienen immers ter vervanging van goederen uit de zoekgeraakte koffer. U wilt graag weten of de luchtvaartmaatschappij de reeds uitgekeerde dagvergoeding in mindering mag brengen op de totale schadevergoedingsclaim.

Ja, de luchtvaartmaatschappij mag de reeds uitgekeerde dagvergoedingen in mindering brengen op de totale schadevergoedingsclaim.

Verdragen internationaal luchtvervoer

Op grond van het verdrag van Warschau en het verdrag van Montreal is de vervoerder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van o.a. vertraging, verlies of beschadiging van bagage.

Vertraging of verlies

Op grond van het verdrag van Montreal moet bagage waarvan het verlies door de vervoerder is erkent of die langer dan 21 dagen vermist is, als verloren worden beschouwd. Althans, de passagier verkrijgt na 21 dagen vermissing, de rechten die gelden bij verlies van bagage.

Hoogte schadevergoeding

Bij verlies van bagage heeft de reiziger recht op een schadevergoeding van maximaal 1131 bijzondere trekkingsrechten. Omgerekend naar euro is dit een maximale schadevergoeding van ongeveer € 1200 tot € 1300,-. De vervoerder kan hogere aansprakelijkheidsgrenzen hanteren of bepalen dat er geen maximale schadevergoeding geldt. Bepalingen die een lagere aansprakelijkheidsgrens vaststellen zijn nietig. De totale schadevergoeding die kan worden verkregen van een vervoerder kan nooit hoger zijn dan het hoogste bedrag dat op grond van het verdrag kan worden verkregen.   

Conclusie

De bagage moet inmiddels als verloren gegaan worden beschouwd. Uw schade bestaat in dit geval uit de koffer en de inhoud van deze zoekgeraakte koffer. De reeds aan u uitgekeerde dagvergoedingen mogen in mindering worden gebracht op uw totale schadeclaim, nu deze kleding en toiletartikelen (deels) de verloren inhoud van uw koffer compenseren. De luchtvaartmaatschappij hoeft niet alle door u geleden schade te vergoeden, zij kunnen deze verplichting beperken conform het verdrag.

Dat u goederen heeft aangeschaft die naar uw smaak niet gelijkwaardig zijn aan de zoekgeraakte inhoud van de koffer of dat u de aangeschafte kleding zult doneren aan een goed doel, hebben geen invloed op de berekening van de schade.

Meer weten? Bagageproblemen - ANWB