Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Conformiteit, verlies aan motorvermogen

Vraag gesteld door op 30 september 2021

Recent heb ik een auto gekocht waarbij het vermogen een nogal grote factor was. De auto zou volgens kenteken 300PK hebben, maar bij een vermogensbank meting binnen een maand na aanschaf bleek de auto maar 244PK te hebben.

Het gaat om een auto van 10 jaar oud, dus dat het in de loop der tijd iets verloren is zou normaal moeten zijn. Ik vind (net als de mensen waar hij gemeten is) echter dat het voor een auto van 10 jaar en 140.000km wel een erg grote afname is.

Na aanraden van de tuner die de auto gemeten had, heb ik contact opgenomen met de verkopende partij. Volgens de tuner zou er namelijk wel iets met de motor aan de hand moeten zijn.

Helaas gaf de verkopende partij aan niks te willen doen omdat: ''de auto verder goed rijd''.

Is er een bepaalde mate waarin vermogensafbouw acceptabel is en wat als het daarbuiten valt? Kan het in dit geval als ondegelijk product bestempeld worden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enige tijd geleden een occasion met 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak gekocht. Kort na aflevering heeft u de auto laten onderzoeken door uw onderhoudsgarage en blijkt de auto fors minder PK te leveren dan het door de fabrikant aangegeven motorvermogen. De verkoper stelt dat de auto goed rijdt en dat hij daarom geen oplossing hoeft te bieden voor het vermogensverlies. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Buiten een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben van een tweedehands auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Bij een beroep op non-conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek, wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond toen de auto werd afgeleverd.

Consumentenkoop

In het geval van een consumentenkoop wordt de bewijslast voor de eerste 6 maanden na aankoop omgedraaid. De verkoper zal dus moeten bewijzen dat het gebrek niet al aanwezig was op het moment van aankoop. Met andere woorden de verkoper zal moeten aantonen dat het gebrek is ontstaan door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud. Dit volgt uit art. 7:18 BW.

Fors PK verlies

Het motorvermogen is het vermogen wat geleverd wordt door de motor wanneer deze getest wordt zonder verliezen die altijd optreden in versnellingsbak en aandrijflijn. De vermogensbanken die er zijn rekenen dit verlies in aandrijflijn naar eigen inzicht om. Een andere tester zal dus weer een andere uitslag hebben. Een deel van het verlies aan vermogen kan hierdoor worden verklaard, net als dat veroudering of een niet goed werkende turbo een rol kan spelen. Als de motor 300 PK behoort te leveren en momenteel slechts 244 PK levert, staat vast dat er iets niet goed is met de motor.

Oorzaak onduidelijk

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de reden is van het PK-verlies. Het is dus ook niet duidelijk of er sprake is van een gebrek en of u dit gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten, hoeft u de eerste 6 maanden na aflevering van de auto niet te bewijzen dat het gebrek als bestond toen de auto werd afgeleverd.

Conclusie

U heeft geen rechten meer uit hoofde van de overeengekomen garantie. De garantie is door tijdsverloop verstreken. Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dit gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering van de auto, dan heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek. Het is te gemakkelijk van de verkoper om te stellen dat omdat de auto rijdt en gebruikt kan worden er geen sprake is van een gebrek.

Ongeacht een eventueel recht op kosteloos herstel, raad ik u aan om de oorzaak van het PK-verlies nader te laten onderzoeken. Verlies van vermogen duidt op een probleem en het niet (tijdig) herstellen hiervan kan forse gevolgschade tot gevolg hebben. Als blijkt dat het PK verlies een oorzaak heeft die niet kwalificeert als een gebrek als bedoeld in het leerstuk omtrent non-conformiteit kunt u deze schade niet verhalen op de verkoper, bovendien geldt dat u een schadebeperkingsplicht heeft. Als u wetenschap heeft van een gebrek, moet u de eventuele vervolgschade zoveel mogelijk beperken.    

Meer weten?  Lees over garantie en non-conformiteit.